Select Page

U Crnoj Gori održane radionice o ruralnom turizmu: Projekt u kojem sudjeluje i ŽZH

U Crnoj Gori održane radionice o ruralnom turizmu: Projekt u kojem sudjeluje i ŽZH

uristička organizacija Herceg Novi je u proteklom tjednu, 22. i 23. listopada 2020. godine u okviru projekta „Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – CyclingRural”, u tradicionalnom ambijentu sela Kameno organizirala radionice na temu ruralnog turizma, priopćeno je iz Ureda Vlade ŽZH za europske integracije.

Predavač na radionicama bio je Robert Baćac, stručnjak iz područja izrade i uspješne implementacije strategije ruralnog turizma Istre.

Prvi dan je održana radionica pod nazivom “Ruralni turizam – od anonimnosti do atraktivnosti”.  U Herceg-Novom prepoznat je veliki potencijal za razvoj ovog oblika turizma, posebno zbog zaleđa koje još uvijek, u velikoj mjeri ima očuvanu ambijentalnu arhitekturu i prirodu, poljoprivrednu proizvodnju i lijep pejzaž, što ruralni dio tog grada čini i vizualno atraktivnim. Nezaobilazna je i tradicija, gastronomija, običaji, folklor, legende, a sve to uz dobre domaćine kao nositelje ponude može činiti resurse ruralnog turizma Herceg-Novog. Na kraju prvog dana radionice uslijedio je terenski obilazak atrakcija i potencijalnih turističkih resursa sela Kameno, a prikazana je tradicionalna trpeza novskog zaleđa kao jednog segmenta ponude ove vrste turizma.

Drugog dana je održana radionica pod nazivom “Kreiranje turističkog proizvoda i usluga ruralnog turizma” na kojoj je obrađena tema izrade atraktivnih turističkih paketa ruralnog turizma s aspekta izazivanja sinergijskog i multiplikativnog efekta na lokalnu zajednicu. Prisutni su upoznati sa primjerima dobre prakse iz mediteranskih gradova.

Na navedenim radionicama je sudjelovalo 30 sudionika među kojima i predstavnice Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije Ana Soldo, Renata Kolobarić i Ivana Pešorda, priopćeno je.

“Cycling rural” u Crnoj Gori

Cilj ovog projekta u Herceg Novom je da se kroz biciklističku trasu “Slano i slatko” koja vodi od mora do najveće vodene površine na Orjenu-Orjenske lokve, poveže atraktivna morska obala i stari grad sa zaleđem i na taj način integrira cjelokupna kulturna i prirodna baština u priznati turistički proizvod. Lokalni putevi, koji su i biciklističke trase, prolaze kroz mjesta i područja u zaleđu koja nisu prepoznata ili  dovoljno vidljiva pa će se kroz  cikloturizam uvezati  cjelokupna ponuda ruralnog turizma grada. Na trasi “Slano  i  slatko” planirana je izgradnja 4 vidikovca-odmorišta za bicikliste. Projekt će uvesti standard kvalitete kao što je „Bike Friendly Concept„ te će se na taj način dodati vrijednost turističkoj ponudi u cijeloj regiji što će direktno dovesti do povećanja aktivnosti u ruralnim područjima Herceg Novog i Županije Zapadnohercegovačke, odnosno do diverzifikacije turističke ponude u obje regije.

„Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – CyclingRural”

Projekt „Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – CyclingRural” provodi se u okviru drugog poziva Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Započeo je 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 495.000 eura, od čega Europska unija financira 400.000 eura.

Partneri projekta su Ured Vlade ŽupanijeZapadnohercegovačke za europske integracije kao nositelj projekta, gradovi Široki Brijeg i Ljubuški, općinePosušje i Grude, te Turistička organizacija Herceg Novi (CG).    

Europska unija financira ovaj projekt s ciljem jačanja i diversifikacije kvalitete turističke ponude, te razvoja i promocije biciklističke i turističke ponude na otvorenom u ruralnim područjima prekograničnih regija Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Projekt će rezultirati stvaranjem nove i atraktivnije turističke ponude pod brendom “CyclingRural”, koja će biti uključena u turističku ponudu obje zemlje, kao i u ukupnu turističku ponudu Jadranskoga zaleđa, priopćeno je iz Ureda Vlade ŽZH za europske integracije.

Radioposusje.ba

OGLASI

Loading