Select Page

U petak 3. sjednica OV-a općine Posušje

U petak 3. sjednica OV-a općine Posušje

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 3.2.2017. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac (Drage)
3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Osoje (Brižine – karting)
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rakitno – Vrpolje (Mandžuša)
5. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Osoje (Sportsko rekreacijski centar, zaseok Bošnjaci)
6. Prijedlog Odluke o regulaciji prometa u gradskoj Ulici Marije Jurić Zagorke
7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi
8. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
9. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
10. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko- gospodarskog područja
11. Prijedlog Rješenja
12. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje
13. Nacrt Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
14. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2017. godinu
15. Prijedlog Zaključka
16. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
b) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
17. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika Općinskog vijeća u Skupštini Športskog saveza općine Posušje
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća u Skupštinu Športskog saveza općine Posušje
18. Različito

PREDSJEDNIK
_____________________
Ivan Lončar

OGLASI

Loading