Select Page

U Zapadnohercegovačkoj županiji za sada distribuirano 46.300 markica

U Zapadnohercegovačkoj županiji za sada distribuirano 46.300 markica

Zavod za zdravstveno osiguranje ZHŽ-a već jedanaestu godinu zaredom omogućava svojim osiguranicima da, umjesto plaćanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu, mogu platiti udio u troškovima zdravstvene zaštite u vidu godišnje premije.

U redovitom roku predviđenom za distribuciju, točnije do 31. ožujka 2016., premiju u ZHŽ-u mogu uplatiti i preuzeti sve osigurane osobe prijavljene na obvezno zdravstveno osiguranje kojima je izdana zdravstvena iskaznica. Po isteku redovitog roka, predviđenog za distribuciju markica, premiju će moći kupiti samo prvoprijavljeni na zdravstveno osiguranje i to najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave. Iz Zavoda podsjećaju da je kupnjom markice osigurana osoba oslobođena plaćanja participacije za usluge koje se pružaju u domovima zdravlja u ZHŽ-u, SKB-u Mostar i dr., pod uvjetom da joj je zdravstvena iskaznica ovjerena. Također, ističu kako markica nije obvezna, ali u slučaju da osiguranik nema markicu, zdravstvena ustanova ima zakonsku obvezu naplatiti participaciju za pruženu uslugu.

Prema evidenciji Zavoda, u nepuna tri mjeseca, koliko se distribuira premija za 2016., izdano je oko 46.300 markica, od toga najviše u Širokom Brijegu – 17.800, Ljubuškom – 13.500 te u Grudama i Posušju po 7500 i nema bitnih odstupanja od broja u 2015. No, ako se uzme u obzir da je prošle godine ukupno distribuirano 57.055 markica, od toga u Širokom Brijegu 22.262, u Ljubuškom 16.343, u Grudama 9281 te u Posušju 9169 markica, potvrđujemo teoriju da pripadamo mentalitetu koji sve čini u zadnji tren te se najveće gužve u područnim uredima Zavoda očekuju u posljednja tri tjedna mjeseca ožujka.

OGLASI

Kreće anketiranje u Posušju

Anketa o radnoj snazi u Posušju provodit će kontinuirano tijekom cijele godine. Anketa se provodi...

Loading