Select Page

VELIKI KORAK BiH parafirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

VELIKI KORAK BiH parafirala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Nakon političkih uvjetovanja danas je u Sarajevu parafiran prilagođeni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je parafiran između Europskih zajednica i njezinih država članica s jedne i BiH s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU.

Sporazum su parafirali šef pregovarčkog tima BiH Hamdo Tinjak i šef delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunar Vigemark, javlja N1.

Vlada Republike Srpske i član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ranije su se protivili potpisivanju sporazuma o prilagodbi SSP-a. Tvrdili su da je neprihvatljiv, zbog, kako su rekli, milijunske štete koju će prilagođeni SSP donijeti poljoprivrednicima.

Međutim, nakon što je Njemačka čvrsto obećala pomoć u saniranju šteta, put za nastavak europskog procesa za BiH je ponovo otvoren.

Usvajanje SSP-a jedan je od ključnih uvjeta da BiH bude na dnevnom redu Vijeća za vanjske poslove EU u Bruxeellesu. SSP bi trebalo stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Do tada bi trebale biti dogovorene sve mjere pomoći Njemačke domaćoj poljoporivredi.

Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bilo bi značajno za Bosnu i Hercegovinu, jer se SSP-om potvrđuje državi potpisnici status pridruženog člana i status potencijalnog kandidata za članstvo u Europskoj uniji.

Vlasti Bosne i Hercegovine i Europske komisije 16. lipnja 2008. godine potpisale su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a od 1. srpnja te godine na snagu je stupio Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima.

Od tadašnjih 27 država članica EU (bez Hrvatske, koja je to postala 1. srpnja 2013.), Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa EU prva je ratificirala Estonija, 11. rujna 2008, a posljednja zemlja koja je ratificirala SSP bila je Francuska, 10. veljače 2011.

vecernji.ba

OGLASI

Loading