Select Page

Više od polovine zemljišta neobrađeno u BiH, ministarstva će ga davati u zakup

Više od polovine zemljišta neobrađeno u BiH, ministarstva će ga davati u zakup

U idućem razdoblju institucije vlasti u BiH na svim razinama morat će u skladu s direktivama EU-a napraviti točnu evidenciju o poljoprivrednom zemljištu iz koje će se jasno vidjeti koliko je toga zemljišta obrađeno, a koliko nije, piše Večernji list BiH.

Velike površine

Prema sadašnjim procjenama u BiH se, od svih zemalja u regiji, nalazi najveći udio neiskorištenog oraničnog zemljišta u postotcima čak 50 posto dok je primjerice u Srbiji sedam i Kosovu, devet posto, a Makedoniji i Crnoj Gori 30 posto. Popis neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta potrebno je napraviti sukladno s kriterijima koje propisuje direkcija Eurostata kao što je to napravila susjedna Hrvatska.

Cijeli tekst čitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista BiH…

OGLASI

Loading