Select Page

VLADA FBIH: Izdvojeno 14,5 mil. KM za aktivno zapošljavanje

VLADA FBIH: Izdvojeno 14,5 mil. KM za aktivno zapošljavanje

Vlada Federacije BiH na sjednici u Sarajevu, uz ostalo, utvrdila je te u parlamentarnu proceduru uputila nacrt zakona o faktoringu. Prema riječima predlagača, predstavnika federalnog ministarstva financija, faktoringom kao pravnim poslom kupoprodaje više vrsta potraživanja olakšat će se poslovanje mnogim poduzećima koja imaju problem s naplatom potraživanja, a njih je uistinu mnogo.

Zbog nedostatka zakonskog okvira, poslove faktoringa u Federaciji BiH dosad su obavljala dva društva, a cilj je zakona razviti poslove faktoringa u koji bi se aktivnije trebale uključiti i banke. Nadzor nad poslovima faktoringa preuzima Agencija za bankarstvo Federacije BiH. Ovaj je zakon, istaknuli su predlagači, posebno poticajan za mala i srednja poduzeća. Na kraju, zakon je poticaj i izvozu te povećanju vanjskotrgovinske razmjene, istaknula je prilikom rasprave Mira Bradara.

Pored zakona o faktoringu čije bi donošenje trebalo potaknuti gospodarski razvoj u FBiH, Vlada FBiH dala je suglasnost i na program rada Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH. Programom rada predviđeno je izdvajanje oko 14,5 milijuna maraka za politiku aktivnog zapošljavanja, od čega će najveći dio biti utrošen na projekte zapošljavanja i samozapošljavanja mladih. Pred ministrima se našla i informacija o radu četiri Slobodne zone u Federaciji BiH, SZ Hercegovina, Vogošća, Visoko i Lukavac. Izvješće je usvojeno jer sve su Slobodne zone poslovale pozitivno, a čula su se i razmišljanja o potrebi osnivanja novih poslovnih zona u FBiH.

OGLASI

Loading