Select Page

Zakazana 35. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 35. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
            OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-124/20
Posušje, 22.7.2020. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) sazivam 35. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.7.2020. godine  (srijeda) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Informacija o radu  Policijske uprave Posušje za 2019. godinu
 3. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2019. godinu:
  • HVIDR-a podružnica Posušje
  • Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja općine Posušje
  • UDIVDR-a podružnica Posušje
  • UBIDRLPTSP podružnica Posušje
  • Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata ŽZH ogranak Posušje
 4. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2019. godinu
 5. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. za 2019. godinu  
 6. Izvješća o radu javnih ustanova za 2019. godinu:
  • Centar za socijalni rad Posušje
  • Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje
  • Dječji vrtić „Bajka“ Posušje
  • “Urbikom“ Posušje
 7. Izvješće o izvršenju Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2019. godinu
 8. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2020. godinu
 9. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Posušje u 2019. godini
 10. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u 2019. godini
 11. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Posušje
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Kovači-Čajeri)
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Kovači-Talići)
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Rastovača (Pavine vrtline)
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana TRIBISTOVO (Liskovac)
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana MELJAKUŠA III (Splitska ulica)
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana VINJANI (Ponori-Bare)
 18. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom
 19. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
 20. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

OGLASI

Loading