Select Page

Vlada RH donijela odluku o raspodijeli sredstava za programe i projekte od posebnog interesa za Hrvate u BiH za 2014.

Vlada RH donijela odluku o raspodijeli sredstava za programe i projekte od posebnog interesa za Hrvate u BiH za 2014.

Na 197. sjednici, održanoj 4.prosinca 2014., Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna:

20 milijuna kuna

programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti 4.665.000,00 kunaprogramima i projektima iz područja zdravstva 3.049.000,00 kunaprogramima i projektima iz područja kulture 4.300.000,00 kunaprogramima i projektima iz ostalih područja 2.986.000,00 kunapomoć poplavljenim područjima BiH 5.000.000,00 kuna
U 2014. godini financirat će se 29 programa i projekata ( popis programa i projekata za financiranje nalazi se u privitku):

7 programa i projekata iz područja obrazovanja i znanosti7 programa i projekata iz područja zdravstva10 programa i projekata iz područja kulture5 programa i projekta iz ostalih područja

Temeljni kriterij za odabir programa i projekata bio je da se njihovim financiranjem u znatnoj mjeri i dugoročno pridonese održivom opstanku, povratku i ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini. Osim toga, vodilo se računa o ravnomjernoj zemljopisnoj raspoređenosti projekata, o potencijalima koje projekti pružaju za direktno i indirektno otvaranje radnih mjesta, kao i o učincima koji imaju na cjelokupan život Hrvata u Bosni i Hercegovini.

5 milijuna za poplavljena područja

Novonastala situacija povezana s velikim materijalnim štetama i brojem nastradalih u katastrofalnim poplavama i klizištima koje su zadesile područje Bosne i Hercegovine u svibnju 2014. otvorila je pitanje preraspodjele sredstava osiguranih na ovogodišnjem natječaju za programe i projekte od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Stoga je Vlada Republike Hrvatske, temeljem donesene Odluke preusmjerila dio sredstava u iznosu od 5 milijuna kuna za pomoć nastradalima u poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine.

Donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narodu Bosni i Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini, Vlada Republike Hrvatske pruža važnu materijalnu pomoć udrugama i ustanovama Hrvata u Bosni i Hercegovini te kroz njih osnažuje hrvatski narod u njegovom nastojanju za ostanak i razvoj te očuvanje nacionalnog identiteta.

Podsjećamo da su, u odnosu na natječaje prije 2012. godine, posebnim zalaganjem Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, napravljeni sljedeći iskoraci u financiranju programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini:

Strateški projekti

Financiranje većih strateških projekata: glavni kriteriji pri odabiru programa i projekata usmjereni su na veće strateške projekte koji osiguravaju održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini na način da se, umjesto dotadašnjeg dodjeljivanja manjih iznosa velikom broju korisnika (što se pokazalo neučinkovitim jer se dosadašnji projekti nisu mogli pratiti) financira manji broj pažljivo odabranih projekata od strateške važnosti za ostanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini.Ostvarivanje šireg interesa i značaja za društvenu zajednicu Ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata u cijeloj BiH Nadzor namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava. Pitanje transparentnosti i namjenskog trošenja proračunskog novca je pitanje odgovornosti prema građanima u Republici Hrvatskoj, ali i prema Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini. Primarni interes je da se planirana sredstva utroše namjenski, ali i na dugoročnu korist i dobrobit bosansko-hercegovačkih Hrvata. Stoga su stručni timovi sastavljeni od predstavnika resora i aktivno uključeni u cijeli tijek realizacije projekata na način da odlaze u terenski posjet programima i projektima i po potrebi angažiraju vještake za stručna pitanja. Osim toga, korisnici sredstava redovno šalju financijska izvješća o provedbi programa i projekata.

Republika Hrvatska kontinuirano skrbi o pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini provodeći različite programe pomoći čiji je cilj stvaranje gospodarskih i socijalnih uvjeta za ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini i održivi povratak onih koji to žele.

Kako navode na službenoj stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske sljedeće institucije su dobile sredstva:

Mješovita srednja škola Stjepana Radića iz Usore 295.000,00 kuna
Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo Sarajevo 750.000,00 kuna
Opća gimnazija Katoličkog školskog centra Banjaluka 720.000,00
Osnovna škola Žepče 500.000,00
Srednja škola “Novi Travnik” 900.000,00 kuna
Franjevački samostan sv. Petra i Pavla – Mostar 1.000.000,00 kuna
Sveučilište u Mostaru 500.000,00 kuna
Dom zdravlja Busovača 250.000,00
Dom zdravlja Kiseljak 179.000,00
Dom zdravlja Stolac 300.000,00
Dom zdravlja Tomislavgrad 400.000,00
Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić” 700.000,00
Opća bolnica Jajce 320.000,00
Županijska bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić” Livno” 900.000,00
Kulturno-informativni centar Tomislavgrad i J.P. Radio Tomislavgrad d.o.o 600.000,00
Franjevačka knjižnica Mostar 300.000,00
HKUD “Seljačka sloga” Trebižat – Čapljina i HKUD “Zora” Struge-Gorica, Čapljina 300.000,00
Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci 550.000,00
Hrvatski leksikografski institut BiH d.o.o. Mostar 400.000,00
Synopsis d.o.o. 350.000,00
Franjevački samostan sv. Petra i Pavla – Tuzla 450.000,00
Hrvatsko kulturno društvo Napredak Derventa 350.000,00
Franjevački samostan Uznesenja BDM Široki Brijeg 500.000,00
Franjevački samostan sv. Luke Jajce 500.000,00
Javna ustanova Dom za stare i nemoćne osobe “Rama” 500.000,00
Općina Grude 400.000,00
Općina Kreševo 700.000,00
Općina Ravno 826.000,00
Udruga povratnika i prijatelja “Klis-Solakova kula” Konjic 560.000,00

 

OGLASI

Loading