Select Page

Zakazana 18. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Zakazana 18. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.10.2014. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d:

1. Vijećnička pitanja

2. Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2013/2014. godinu
3. Informacije o radu lovačkih društava i ribolovnog društva
4. Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1. do 30.6.2014. godine
5. Prijedlozi Rješenja o:
– razrješenju člana Povjerenstva za proračun, financije i gospodarstv

– izboru člana i preimenovanju člana Povjerenstva za proračun, financije i gospodarstvo

6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „Brijeg“ (Dola, Brižine i Krivače)

7. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za uređenje prostora „Mokri dolac“
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
10. Različito

PREDSJEDNIK

___________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading