Select Page

Zakazana 30. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 30. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.11.2019. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2.Nacrt proračuna općine Posušje za 2020. godinu
3.Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
4.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima priključenja –na sustav vodoopskrbe pitkom vodom u općini Posušje
5.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
6.Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Općine Posušje i Grada Sinja
7.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POSUŠJE (Kovači-Busarušići)
8.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POKLEČANI (Zaglavica-Macanovići)
9.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Vinjani-Ponori
10.Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana RASTOVAČA (Rastovača polje-Jabuka)
11.Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana poslovno-industrijske zone „OSRDAK“
12.Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana POSUŠJE (Kapetanići-Gornja Bilina ograda)

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

OGLASI

Loading