Select Page

Zakazana 32. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 32. sjednica Općinskog vijeća

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 32. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 24.3.2016. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja

2. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2015. godinu:

– HVIDR-a podružnica Posušje

– UDIVDR-a podružnica Posušje

– UBIDRLPTSP podružnica Posušje

– UMDDR-a podružnica Posušje

– UOPiN podružnica Posušje

3. Izvješća o radu javnih ustanova za 2015. godinu:

– Narodna knjižnica Posušje

– Dječji vrtić „Bajka“ Posušje

– Centar za socijalni rad Posušje

4. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. za 2015. godinu

5. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2015. godinu

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg

vrtića „Bajka“ Posušje

8. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti općinskom načelniku općine Posušje

9. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Gaj –

Cvitanovića ograde)

10. Inicijativa za izmjenu postojeće prostorno planske dokumentacije na lokalitetu „CARSKI

GAJ“ (Ul. Ante Kovačića i Ul. Augusta Šenoe)

11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana „TRIBISTOVO“ (bazen za

kupanje)

12. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

13. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje u

2015. godini

14. Prijedlog Odluke o ažuriranju programa kapitalnih investicija za 2016/2017. godinu

15. Različito

PREDSJEDNIK

___________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading