Select Page

Zakazana 4. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 4. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 3.3.2017. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2016. godinu
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2016. godinu
4. Program rada Općinskog načelnika općine Posušje za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
6. Nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rastovača (lokalni put Čuture-
Landeke-Lebe)
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO – DONJA SUTINA
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO – DONJA SUTINA
(Gornji Dupovci)
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BROĆANAC (Širića Brig)
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ĆESIĆA DRAGA (strana)
12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Tolići – srednji brijeg)
13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RASTOVAČA (Marasi)
14. Različito

PREDSJEDNIK
_____________________
Ivan Lončar

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading