Select Page

B O D O V N A L I S T A svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2019/20 godinu

B O D O V N A L I S T A svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2019/20 godinu

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2018/19 godinu
Broj: 01-914/19
Posušje, 06.12.2019. godine

B O D O V N A L I S T A
svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendijastudentima s područja općine Posušje za 2019/20 godinu

OGLASI

Loading