Select Page

BEZ PLANA INTEGRACIJE: BiH ispunila 60% obveza prema EU

BEZ PLANA INTEGRACIJE: BiH ispunila 60% obveza prema EU

Uprava za europske integracije (DEI) BiH dostavila je izvješće o aktivnostima integracije zemlje u Europsku uniju za 2018. godinu u kojoj je priznala kako BiH nema jedinstven dokument koji govori o ovim integracijama, piše Večernji list BiH.

To samo po sebi dovoljno govori zbog čega je DEI izradila poseban dokument. 
“Još ne postoji sveobuhvatni planski dokument u procesu integracije BiH u EU (program integriranja) koji bi objedinio sve planirane aktivnosti, posebno u pogledu usklađivanja zakonodavstva. Takav bi dokument istodobno predstavljao najbolji alat za praćenje i nadzor realizacije planiranih aktivnosti i obveza te omogućavao često izvještavanje”, navodi se u dokumentu ove državne uprave.

Složena procedura

Zbog toga je načinjen dokument u kojem su izdvojene informacije i dostupni statistički podaci iz pojedinih dokumenata koje je pripremala ili čiju je izradu koordinirala i koje je Vijeće ministara usvajalo u 2018. godini, nastojeći na jednom mjestu obuhvatiti najznačajnije podatke o aktivnostima u procesu integracije u EU u 2018. godini. U dijelu koji se tiče provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju navedeno je kako se zajednička tijela EU-a i BiH za praćenje provođenja sporazuma sastaju redovito. Tijekom 2018. održano je sedam sastanaka pododbora za stabilizaciju i pridruživanje koji uključuje pododbore za inovacije, informacijsko društvo i socijalne politike, zatim za unutarnje tržište i tržišnu konkurenciju te pododbor za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje. Među tim pododborima su i oni zaduženi za poljoprivredu i ribarstvo, ekonomska i financijska pitanja i statistiku, za pravdu, slobodu i sigurnost, zatim za prijevoz, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj, kao i sastanci Odbora za stabilizaciju i pridruživanje te sastanke posebne skupine za reformu javne uprave. DEI je naveo kako je u akcijskom planu bila predviđena realizacija 76 prioriteta uz 631 mjeru, od kojih je realizirano 376, odnosno 60%. Uz to je Vijeće ministara za sljedeće tri godine isplaniralo redoslijed koraka u integriranju u EU. DEI navodi i kako su u oblasti borbe protiv korupcije na svim razinama ustrojena tijela za borbu protiv korupcije te su potpisani sporazumi o suradnji. Vlasti BiH usvojile su državnu strategiju borbe protiv droga za petogodišnje razdoblje. U oblasti sigurnosti, koja se odnosi na borbu protiv terorizma, usvojen je zakon o izmjeni i dopunama Kaznenog zakona BiH kojim su pooštrene sankcije te se neće izrečena kazna zatvora moći zamijeniti novčanom kaznom za djela protiv integriteta BiH te terorizma, niti će se takve osobe moći uvjetno otpustiti iz zatvora. Bosna i Hercegovina je u pogledu prihvaćanja europskih standarda u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja usvojila i strateški plan ruralnog razvoja BiH te pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode. To je posebno važno pitanje jer je preuzet novi acquis EU u ovoj oblasti te uspostavljen sustav zaštite oznaka geografskog podrijetla, oznaka izvornosti i tradicionalnog ugleda hrane u skladu s europskim praksama.

Uklonjene su i zapreke u izvozu vina podrijetlom iz BiH u RH nakon što je Odbor za stabilizaciju i pridruživanje upoznat o njima. RH je povukla sa snage propis čije je odredbe Europska komisija ocijenila kao neusklađene s propisima EU-a, a trgovina vinom BiH i RH odvija se neometano.

Financijska potpora EU-a

Vlasti BiH usvojile su, navodi DEI, i okvirne energetske strategije, dokumente o upravljanju vodama te izmjene vezane za kopneni morski i zračni prijevoz. U oblasti obrazovanja razvijena je zajednička jezgra cjelovitih razvojnih programa u predškolskom odgoju i obrazovanju. DEI navodi kako je i Europskoj komisiji odgovoreno na dodatna pitanja iz upitnika koja su usuglašena sa svim razinama.

Vlasti su također započele pripremu godišnjih IPA 2019 i IPA 2020 programa za BiH u vrijednosti od oko 179 milijuna eura već dodijeljenih sredstava.

Vecernji.ba

OGLASI

Loading