Select Page

Cesta Posušje-Blidinje tek od 2018. magistralna

Cesta Posušje-Blidinje tek od 2018. magistralna

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 13. studenoga u Sarajevu izmijenila Odluku o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste, te u njoj propisani rok od 15. studenog 2014. godine zamijenila 15. ožujkom 2018. godine.

Izmijenjena Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenim novinama FBiH”.

Naime, glavno pitanje koje se nameće u “Studiji kategorizacije cesta Federacije BiH”, čiji je Nacrt završen 13. listopada 2014. godine, jeste financiranje koje je potrebno riješiti kako bi mogla biti izvršena primopredaji cesta između upravitelja.

Financiranje je moguće riješiti jedino izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o cestama, za što je potrebna dugoročna i kvalitetna priprema na najvišoj razini vlasti.

Preuzimanjem prekategoriziranih regionalnih u magistralne ceste (oko 700 km) sadašnja mreža magistralnih cesta u Federaciji BiH bila bi povećana za 33 posto.

Prema pokazateljima, to iziskuje dodatnih 15 milijuna KM, te ukazuje na to da će važeća Odluka o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste, svoj potpuni smisao imati kada se definira pitanje financiranja.

”Posebno treba naglasiti da je u ceste koje iz ranga regionalnih prelaze u rang magistralnih prethodno potrebno značajno investirati, a ta ulaganja se procjenjuju na više od 100 milijuna KM”, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Blidinje.net

OGLASI

Loading