Select Page

Članice Vijeća mladih općine Posušje sudjelovale na treningu u sklopu projekta ‘Inicijativa mladića’ u Sarajevu

Članice Vijeća mladih općine Posušje sudjelovale na treningu u sklopu projekta ‘Inicijativa mladića’ u Sarajevu

Od 26. do 28. veljače u hotelu Hollywood u Sarajevu održan je prvi trening/sastanak u sklopu projekta ‘Inicijativa mladića – promicanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavajući rodne stereotipe’.

Projekt implementira CARE International Balkans (CARE), a radi se o mladima kao suradnicima u prevenciji nasilja i rodne diskriminacije, te promoviranju zdravijih životnih stilova. Projekt financiraju Austrijska razvojna agencija (ADA), Švicarska vlada, OAK Fondacije i CARE Njemačka – Luxemburg.
Opći cilj cijeloga projekta je da se poveća razumijevanje zdravih nenasilnih i rodno pravednih životnih stilova kod mladića i djevojaka u BiH. CARE će raditi u partnerstvu sa tri iskusne lokalne nevladine organizacije iz Sarajeva (Asocijacija XY), Banja Luke (Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile) i Mostara ( Snaga mladih/Youth Power), koje će dalje jačati svoje kapacitete drugim NVO na od 10 do 15 lokacija u BiH, pružajući im primjenjive alate i metodologiju, pomoć i podršku skrojenu po njihovoj mjeri.

Vijeće mladih općine Posušje će biti jedan od lokalnih parnera u ovom projektu, a naše članice Antonija Lončar i Anđelka Oreč koordinatorice za našu lokalnu zajednicu.

Posušje.net

OGLASI

Loading