Select Page

Danas je Mala Gospa

Danas je Mala Gospa

Mala Gospa je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Svake godine u katoličkoj Crkvi slavi se 8. rujna. Nema točnih podataka od kada se slavi rođendan BD Marije.

Smatra se da ovaj blagdan počinju slaviti kršćani u Jeruzalemu u V. stoljeću, dakle kada je već kršćanstvo državna religija u tadašnjem Carstvu. Naime, u mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena je crkva u čast sv.Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu nastao je blagdan u čast Male Gospe: najprije u V. st. na kršćanskom Istoku, a od VII. st. i na Zapadu. Papa Sergije I. (687-701) proglasio ga je kao jedan od četiri Marijanska blagdana koji su se slavili u Rimu, a od IX. stoljeća blagdan je prihvaćen u svim kršćanskim zemljama.

Za kršćane je svojstveno da blagdane svetaca slave na njihov “rođendan za nebo”, to jest na dan njihove smrti. Međutim, u tri slučaja kao blagdan se slavi rođenje: Isusovo rođenje na Božić, rođenje sv. Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje – Malu Gospu, 08. rujna. To je zbog posebne uloge koju su u Božjem djelu spasenja imale ove tri osobe. Marijino rođenje je naviješteno već u Starom Zavjetu. Ona je zapisana već na prvim stranicama Biblije. Nakon grijeha Adama i Eve, Bog im se ukazuje, prekorava ih i tjera iz zemaljskog raja te govori zmiji: “Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu” (Post 3,15). Drugi Vatikanski sabor naučava da je Marija proročki označena kao ona koja će pobijediti zmiju.

Mariju naviješta i prorok Izaija kad govori o znaku Emanuela:”Evo začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel” (Iz 7,14). Sveta Ana je Mariju rodila oko 17. godine prije Krista. Očuvana je od svake mrlje istočnog grijeha od trenutka svoga bezgrješnog začeća. Mala Gospa se slavi u mnogim krajevima naše Domovine i po svijetu, posvećene su joj mnoge crkve, kapelice i gradovi.

Mala Gospa, iako nije zapovjedni blagdan, vrlo je omiljen u narodu. Toga dana mnogi hodočaste u marijanska svetišta ili barem odu na svetu misu. Kod nas mnoge župe i mjesta imaju za zaštitnicu Malu Gospu.

Dalmacijadanas.hr

OGLASI

Loading