Select Page

FBiH treba učinkovitu, stručnu i nacionalno balansiranu javnu upravu te depolitizirano pravosuđe

FBiH treba učinkovitu, stručnu i nacionalno balansiranu javnu upravu te depolitizirano pravosuđe

Izvješće Europske komisije o BiH za 2016. predstavljeno je i čelnicima Parlamenta FBiH. Predstavljanje je upriličeno na zajedničkoj sjednici Povjerenstava za europske integracije oba doma Parlamenta FBiH, Doma naroda i Zastupničkog doma.

Članovi Povjerenstava ujedno su i članovi Kolegija obaju domova Parlamenta Federacije BiH. Izvješće im je predstavio Khaldoun Sinno, zamjenik voditelja Izaslanstva Europske unije u BiH. On je i ovom prigodom istaknuo ključne uloge parlamenata u procesu europskih integracija. Kad je konkretno o Parlamentu FBiH riječ, uz donošenje Reformske agende, pohvaljen je i veliki napredak ostvaren na planu koordinacije sa skupštinama županija. Glavna zamjerka Europske komisije na rad Parlamenta Federacije BiH odnosi se na Zakon o državnoj službi za koji je izražena sumnja da će doprinijeti politiziranju javne uprave. Članovi Povjerenstava za europske integracije Parlamenta FBiH istaknuli su kako postojeća javna uprava u FBiH nije dobra, nedostaje joj stručnosti i učinkovitosti, nacionalno nije izbalansirana, a nije lišena ni političkog utjecaja te da je namjera prilikom donošenja spomenutog zakonskog rješenja bila upravo mijenjati takvo stanje, odnosno osigurati stručnu, profesionalnu i učinkovitu javnu upravu kao jedan od ključnih preduvjeta za ubrzanje europskog puta BiH koji, istaknuto je i ovom prigodom, za BiH nema alternative. “Nedostatak tog kriterija posebno je zastupljen u FBiH”, kazao je Tomislav Martinović, predsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda.

vecernji.ba

OGLASI

Loading