Select Page

Pročitajte odluke donesene na novoj sjednici Vlade ŽZH

Pročitajte odluke donesene na novoj sjednici Vlade ŽZH
Pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića u petak je u Širokom Brijegu održana 115. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući prijenosi za udruge branitelja” utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; Odluku o prijenosu sredstava “Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu; Odluku o prijenosu sredstava “Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Također je donesena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom; Odluku o prestanku korištenja Kolektivnog centra “Dubrava” Grude za alternativni smještaj raseljenih osoba; Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2022. godinu.

Utvrđen je tekst Prijedloga Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine, te je isti upućen u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je prihvatila Program rada Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu i Plan i program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o utrošku sredstava “Tekuće zalihe” Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine te Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini.

(www.jabuka.tv | Foto: Arhiva)

OGLASI

Loading