Select Page

FEDERACIJA: Uplaćeni dječji dodaci za mjesec ožujak

FEDERACIJA: Uplaćeni dječji dodaci za mjesec ožujak

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike isplatilo je dječji doplatak za mjesec ožujak. Isplata je obuhvatila 45 056  korisnika s područja čitave Federacije BiH, za što je iz federalnog proračuna izdvojeno ukupno 10 973 786,49 KM. Pravo po ovom osnovu odobreno je za sva pravomoćna rješenja koja su zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike su podsjetili korisnike i da vode računa o točnom navođenju potrebnih informacija u zahtjevu kako bi se izbjegle nejasnoće prilikom uplata u komercijalnim bankama. „Imamo informaciju iz određenog broja banaka o pogrešno unesenim nazivima banaka, kao i brojeva bankovih računa i stoga skrećemo pažnju korisnicima da provjere ove podatke prije nego isti budu dostavljeni Ministarstvu kako bismo izbjegli nepotrebna kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku i potrebno da je se te informacije redovno ažuriraju i usklađuju“, podsjetio je ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić.

Iz ministarstva navode  i da će isplata dječijih dodataka po rješenjima koja su postala pravomoćna nakon 31. ožujka ili će to tek postati, biti isplaćena iz proračuna Federacije BiH za 2023. godinu, pri čemu će navedenom isplatom biti retroaktivno obuhvaćeni i oni mjeseci za koje nije bilo isplate.

Prema podacima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u Zapadnohercegovačkoj županiji je 3320 korisnika ovoga prava. Od toga broja, najviše je korisnika iz Širokog Brijega, njih 1175, zatim u Posušju 845, u Ljubuškom 792, a u Grudama 508 korisnika. Ukupno isplaćenih sredstava za našu županiju od početka primjene zakona po pravomoćnim riješenjima je 673 280, 39 KM.

Zaključno s 28. veljače, ukupno je u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine bilo 32 056 korisnika dječjeg dodatka.

Radioposusje.ba

OGLASI

Loading