Select Page

Hercegovačke suhozidine

Hercegovačke suhozidine

O kamenu je duboka i daleka povijesna priča. No, ovih se dana prepričavaju suhozidine u hercegovačkom i posuškom kraju.

Još se ponegdje vide zidine od kamena okruglog i pločastoga koji je već za daleko sjećanje. No, neki ga u posuškom kraju još obnove jer ih vraća u daleka stara vremena ovog kamenitog područja. Gradili su se mali objekti od kamena koji nije obrađivan klesarskim alatima. Iskopavan je pri krčenju terena i uglavnom se koristio za ograde njiva i vrtova.

U Hrvatskoj je unesen na UNESC-ovu list nematerijalne kulturne baštine. Kamen se koristi i za izgradnju niskih zidova i ograda. Dobro odabran stil izgradnje zidova je pravilno složeno kamenje. Njime podupiremo kosine, ograđujemo pojedine dijelove vrta, Najbolje je primijeniti prirodni lomljeni kamen, a manje prirodno djeluje klesani kamen.

Iako vrijeme leti u budućnost ipak nećemo zaboraviti naš dragi kamen, kažu u posuškim selima, a književnik Slavo Antin Bago napisao je pjesmicu Oda kamenu.

Posušje.net/PC

OGLASI

Loading