Select Page

Kafići od sutra počinju s radom

Kafići od sutra počinju s radom
Nakon što je Federalni stožer donio zapovijed kojom se već od utorka, 12. svibnja, dozvoljava pružanje usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru odnosno isključivo u baštama i na terasama, vrijedi podsjetiti na preporuke za rad ugostiteljskih objekata koje je ranije izdao Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Kako je navedeno, preporučuje se organizacija rada u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremensko razdoblje u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

Ugostiteljskim objektima se nalaže da osiguraju da se ne stvaraju gužve te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta.

ZZJ FBiH za sada preporučuje upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni, piše Klix.

Ovo su još neke od preporuke Zavoda za javno zdravstvo:

 • Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ruba do ruba stola. Mora se osigurati da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje jedan metar u skladu s tim ograničiti broj stolica za stolovima u ovisnosti od veličine stola.
 • Ukoliko se ne može osigurati udaljenost od dva metra između stolova, udaljenost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.
 • Ne dozvoliti stajanje za šankovima.
 • Preporučuje se da svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.
 • Preporučuje se da gosti moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u WC, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.
 • Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prijenosa virusa Covid-19.
 • Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad s hranom.
 • U ovisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.
 • Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, pribor za jelo, začini, ulje, kečap). Pribor za jelo se treba donijeti zamotano zajedno sa jelom, a ako dodaci (sol, papar, ulje, senf, kečap, ocat i sl-) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svakog gosta.
 • Nakon svakog gosta treba dezinficirati stolove koji su korišteni.
 • Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za blagajnama.
 • Zbog kontrole broja gostiju preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1 do 2 metra.
 • Djelatnike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom liječniku.

Jabuka.tv

OGLASI

Loading