Select Page

NAJAVA: 29. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

NAJAVA: 29. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-128/19
Posušje, 15.10.2019. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 22.10.2019. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
2.Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu
3.Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu
4.Izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2018. godinu
5.Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnine-poslovnog prostora u vlasništvu Javnog poduzeća „VODOVOD“ d.o.o. Posušje
6.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine-zemljišta i transformatorske stanice 10 (20)/0,4 kV, 630(250) kVA „Senjakovine“ sa srednjonaponskim kabelskim vodom 10(20) kV, neposrednom pogodbom
7.Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša
8.Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za period siječanj –lipanj 2019. godine
9.Izvješće o implementaciji plana kapitalnih investicija za 2018. godinu
10.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana GROBLJE RIČINA-KRUŽNI TOK
11.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POSUŠJE (Zlopaše-Zlopašina lokva)
12.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana BROĆANAC (Bašići-Vrtline)
13.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Šege-Šegina ledina)
14.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Mokri dolac“ Posušje

OGLASI

Lager traži 100 radnika

Tvrtka LAGER D.O.O. Posušje sa sjedištem u Posušju, Vukovarska 47, zbog povećanog obujma...

Loading