Select Page

NEZAKONITA REVIZIJA: Ukinuta prava za 1597 korisnika invalidnina

NEZAKONITA REVIZIJA: Ukinuta prava za 1597 korisnika invalidnina

Prema tvrdnjama iz Federalnog ministarstva branitelja i invalida Domovinskog rata, iz prava su izvedena 4274 “lažna branitelja”, međutim ne spominju podatak da je od toga broja 1313 osoba vraćeno u pravo.

Da su podaci o rezultatima revizije i uštedama koje su njome ostvarene znatno drugačiji od onih koji su predstavljeni javnosti, govori i podatak iz informacije Federalnog ministarstva branitelja i invalida Domovinskog rata koju je nedavno usvojila Vlada FBiH, a iz koje je vidljivo da su revizorski timovi za četiri godine iz prava izveli svega 1597 korisnika osobnih i obiteljskih invalidnina.

U informaciji o primjeni Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2015. godine je navedeno da je u dosadašnjem razdoblju provedbe Zakona o reviziji, od srpnja 2010. do 30. lipnja 2015., pregledano ukupno 119.160 predmeta, a od čega je 97.557 potpuno završenih. Za 91.833 predmeta izdan je nalog za obrazac FMB1, za 4274 predmeta nalog za obrazac FMB2, za 674 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi, za 776 je utvrđen prestanak prava zbog smrti i drugih razloga.

Izvedeni pa vraćeni

Dodatno je za 9884 predmeta zatražena provjera u Arhivi ARBiH i HVO-a. Promatrajući ove podatke moglo bi se zaključiti da su u reviziji iz prava izvedena 4274 “lažna branitelja”. Međutim, ako se pažljivo pročita izvješće, stvarni podaci su ipak drugačiji. Iz tabelarnog prikaza, koji je sastavni dio informacije, vidljivo je da je od ožujka 2011. godine do kraja veljače 2015. godine u 1313 predmeta prvo izdan obrazac FMB2 što znači da su korisnici izvedeni iz prava kako bi naknadno za te iste osobe bio izdan obrazac FMB2, odnosno isti su vraćeni u pravo. Iz izvješća se ne može vidjeti iz kojih županija ili gradova su korisnici koji su vraćeni u pravo, te osnova vraćanja u pravo istih. Ali je evidentno kako je navedeno da su tijekom revizije izdana 4274 naloga FMB2, odnosno da je upravo toliko korisnika ostalo bez prava, dok se samo u dvije tablice pri kraju izvješća navodi da su 1313 izvedene osobe vraćene u pravo. Pa tako ispada da je u stvarnosti iz prava izveden 2961 korisnik, međutim ni taj broj nije konačan, izvedenih iz prava u postupku revizije, ne računajući Institut za medicinsko vještačenje, je još i manje.

Zaprimili 1221 potvrdu

“U dosadašnjem tijeku revizije ukupno su izdana 4274 naloga za obrazac FMB2, stanje tih naloga je sljedeće: na upravno rješavanje je upućeno ukupno 1597 predmeta s nalogom FMB2, da napomenemo kako je ovdje riječ o osobnim i obiteljskim invalidninama, 1267 potvrda na obrascu FMB2 je upućeno na realizaciju u MIO, dakle riječ je reviziji povoljnih mirovina, 1304 obrazaca FMB2 je u postupku provjere dokumentacije prešlo u FMB1, dok je 106 predmeta u procesu mirovanja zbog presude Ustavnog suda FBiH”, navodi se u izvješću. U informaciji se navode i podaci koje je Ministarstvu dostavio MIO, a gdje se navodi da je “FZ MIO do 30. lipnja 2015. zaprimio 1221 potvrdu FMB2.

“Od ukupnog broja zaprimljenih potvrda FMB2, MIO je postupio u 977 predmeta, a za 244 dostavljenih potvrda FMB2 nakon objavljivanja presuda Ustavnog suda FBiH još uvijek nije postupio zbog provedbe postupka presuda Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.

Od 977 obrađenih predmeta, za 895 je donesena odluka o obustavi isplate mirovina, odnosno prestanka prava, a za 82 predmeta je upućena obavijest nadležnom Ministarstvu da se ne može donijeti odluka o obustavi isplate jer su korisnici npr. umrli, nisu koristili mirovinu po onoj osnovi na koju se donosi FMB2, ranije im je prestalo pravo i sl.”, navodi se u informaciji MIO.

vecernji.ba

OGLASI

Loading