Select Page

NOVA UREDBA: Fond solidarnosti osigurao je liječenje izvan BiH za 224 osobe

NOVA UREDBA: Fond solidarnosti osigurao je liječenje izvan BiH za 224 osobe

Vlada FBiH u studenome ove godine donijela je uredbu kojom se propisuju kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, a koji se uplaćuju u proračun FBiH u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, piše Večernji list BiH.

Broj oboljelih raste

Dio prihoda ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću bit će raspodjeljivan za financiranje programa i projekata koji se odnose na liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih, koje je jedino moguće izvan BiH. Međutim, podaci iz Fonda solidarnosti otkrivaju kako je samo u prošloj godini Fond financirao liječenje izvan BiH za 224 osobe, a, prema najnovijim podacima, broj onih kojima je liječenje potrebno izvan BiH, već na polovici ove godine dosegnuo je brojku od 224 osobe, koja bi se mogla još znatno uvećati do kraja ove godine. Međutim, problem je što novac od igra na sreću kasni, a broj oboljelih raste, ali ne i postotak novčanih sredstava koji je već pet godina isti, a uz to uplate kasne.

Drugim riječima, to znači da se samo mali dio prihoda od igara na sreću izdvaja za liječenje. Također, dio prihoda namijenjen je zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, zatim za zadovoljavanje potreba osoba s invalidnošću, za sudjelovanje u liječenju, prevenciju i borbu protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki te za smještaj u sigurne kuće.

Korisnici i udruge građana

Nadalje, sredstva su predviđena za promoviranje kulture, za promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog športa, za promoviranje tehničke kulture i udruga koje se bave inovacijama, rad javnih kuhinja kao i za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Korisnici sredstava mogu biti udruge građana i humanitarne organizacije sa sjedištem u FBiH, koje su osnovane u skladu s važećim propisima o udrugama i zakladama.

Raspodjelu sredstava od igara na sreću predlažu nadležna ministarstva: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, 55 posto od ukupnog iznosa, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i Federalno ministarstvo kulture i športa po 15 posto, Federalno ministarstvo zdravstva deset posto te Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta pet posto od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava od igara na sreću.

Raspodjela se vrši jednom godišnje nakon provedenog postupka po javnom natječaju. Prema obrazloženju uredbe, zakonskim rješenjima je predviđeno za financiranje programa i projekata iz oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i športa, poduzetništva i obrta, osim dijela sredstava koja Lutrija BiH uplati u proračun po osnovi naknada za priređivanje klasičnih igara, izdvajati i dio prihoda ostvarenih od uplata zakonom propisanih naknada od ostalih priređivača. Naime, 50 posto sredstava treba biti prikupljeno po osnovi uplate pojedinih naknada za izdavanje odobrenja uplaćenih u proračun od ostalih priređivača, a pet posto od ukupnog iznosa sredstava uplaćenih po osnovi naknade koju priređivači uplaćuju obustavom od svake uplate igrača.

vecernji.ba

OGLASI

Loading