Select Page

Novi nadzorni odbori u 21 javnom poduzeću

Novi nadzorni odbori u 21 javnom poduzeću

Nakon što su ministri iz HDZ-a BiH i SDA na sjednici Vlade FBiH prošli mjesec donijeli odluku o preuzimanju nadzora u javnim poduzećima, gdje FBiH ima svoj kapital, raspisuje se javni natječaj za članove nadzornih odbora čiji je mandat istekao ili će isteći do početka rujna ove godine.

U cilju osiguranja zakonitog poslovanja gospodarskih društava u kojima nadležnosti FBiH obavlja Vlada FBiH, Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije raspisuje natječaj za primitak članova nadzornog odbora u 21 gospodarskom društvu sa sudjelovanjem državnog kapitala. Radi provedbe navedenog postupka, Vlada Federacije BiH imenovala je povjerenstvo od neparnog broja članova koje je nakon okončanog postupka izbora kandidata dužno sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od imenovanog povjerenstva. Prema odluci, popis kandidata i zapisnik s kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza povjerenstvo je dužno dostaviti Vladi Federacije BiH koja će nakon analize obaviti izbor i imenovanje.

Svi kandidati moraju biti osobe s visokom stručnom spremom i stručnim znanjem iz okvira djelatnosti društva. Ova je odluka samo nastavak onoga što je na početku mandata najavio federalni premijer Fadil Novalić, a to je da je Vlada FBiH, na osnovi natječaja koji raspiše i povjerenstva koje utemelje, ta koja je isključivo nadležna da odlučuje o imenovanjima i razrješenjima kandidata za članove uprava i nadzornih odbora u gospodarskim društvima s većinskim državnim kapitalom i ove nadležnosti i ostaju u potpunoj ingerenciji Vlade FBiH. Kako bi se takav sustav odabira mogao provesti na terenu, Vlada FBiH donijela je zaključak i uputu kojima su nadležna resorna ministarstva zadužena da vrše isključivo tehničko-operativnu pripremu pristiglih materijala koji se odnose na održavanje skupština u gospodarskim društvima s udjelom državnog kapitala. “Spomenutim zaključkom i uputstvom resornim ministarstvima su dane detaljne upute o načinu na koji postupaju u pripremama sjednica Vlade i načinu na koji su dužni obraditi sve materijale koji im budu dostavljeni od Vlade FBiH”, kazao je tada premijer Novalić.

Ministri iz reda HDZ-a i SDA tvrde kako je ovim zaključkom i uputom pojednostavljena i obrazložena procedura postupanja resornih ministarstva po pitanju obrade potrebne dokumentacije neophodne za održavanje sjednica Vlade Federacije BiH. Ovoj odluci su se protivili ministri iz reda Demokratske fronte (DF-a) zbog svojih članova u nadzornim i upravnim odborima koji su sjedili u javnim poduzećima i koje su mogli izravno politički nadzirati. To je bio razlog njihova izlaska iz novog sastava Vlade Federacije BiH.

vecernji.ba

OGLASI

Loading