Select Page

O D L U K A O PROGLAŠENJU NASTANKA STANJA PRIRODNE NEPOGODE OD NISKIH TEMPERATURA-MRAZA OD 19.04. DO 22.04.2017. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE POSUŠJE

O D L U K A O PROGLAŠENJU NASTANKA STANJA PRIRODNE NEPOGODE OD NISKIH TEMPERATURA-MRAZA OD 19.04. DO 22.04.2017. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE POSUŠJE

Temeljem članka 3. točka 1. i članka 29. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik Općine Posušje“, broj: 1/08, 81/08 i 2/10), na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Posušje, načelnik općine Posušje, d o n o s i:

O D L U K U

o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura-mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na području općine Posušje.

I.

Ovom odlukom proglašava se stanje prirodne nepogode od niskih temperatura-mraza na području općine Posušje, koja vremenska nepogoda se dogodila u vremenu od 19.04. do 22.04.2017. godine.

II.

Zadužuju se sve općinske službe za upravu i stručne službe Općine Posušje, kao i predstavnici mjesnih zajednica da pruže svu pomoć Općinskom stožeru civilne zaštite i Općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta.

III.

Prestankom razloga za njenim donošenjem, ova odluka će biti stavljena izvan snage.

IV.

Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja i u „Službenom glasniku Općine Posušje“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Branko Bago

OGLASI

Loading