Select Page

Objava rezultata popisa stanovništva početkom 2015.

Objava rezultata popisa stanovništva početkom 2015.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Agencije za statistiku BiH o aktivnostima na obradi podataka popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Prema Informaciji, sve aktivnosti na obradi popisnih materijala odvijaju se u skladu s planom koji je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine te će objavljivanje rezultata popisa početi u 2015. godini.

Popis je izvršen na ukupno 24.319 popisnih krugova na teritoriji BiH. Obrada podataka je započela 27. januara 2014. godine, a do 1. oktobra u cijelosti je završena ručna priprema materijala, skenirano je 90 posto od ukupnog broja popisnih krugova, za 85 posto materijala završeno je optičko prepoznavanje sadržaja popisnica i unos u bazu podataka, a šifrirano je 60 posto od ukupnog broja tekstualnih odgovora.

/HMS/

OGLASI

Loading