Select Page

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća

Jutros je u općinskoj vijećnici održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća općine Posušje.

Na aktualnom satu, kojim uobičajeno započinje sjednica, prevladavala su pitanja o posuškom gospodarstvu, radu općinske inspekcije kao i infrastrukturi.

Potom je Ljubo Bradarić, ispred odsjeka Civilne zaštite izložio Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Tako je naveo 3 bitna područja:

– politiku razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u našoj općini;
– strateške pravce razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara s akcijskim planovima njihove realizacije.
– posebne dokumente o sadašnjem stanju razvoja sustava zaštite i spašavanja te načinu realizacije zadataka iz Programa razvoja u pojedinim oblastima.
– Izradom Programa razvoja zaštite i spašavanja i njegovom realizacijom u narednih pet godina očekuje se rješavanje bitnih problema u sustavu zaštite i spašavanja, a posebno u postizanju pripravnosti i spremnosti za učinkovit odgovor na prirodne i druge nesreće. Ova Odluka je po izlaganju usvojena.

Usvojena je i Odluka o raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje. Njom je definirano da se izbori održe 2. lipnja ove godine u vremenu od 9 do15 sati.
Na ovoj sjednici našao se prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima. Tako među njima spadaju: elektrotehnika/elektrotehnika i info. tehnologija; strojarstvo; računarstvo; arhitektura/arhitektura i urbanizam; građevina; kemijsko inženjerstvo; grafička tehnologija; medicina i logopedija.
Pomoćnica načelnika Ivanka Arapović Galić podnijela je Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Posušje za 2018. godinu, te Izvješće o provedbi kulturno-zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“ 2018. godine. Govoreći o Posuškom litu navela je organizaciju 36 kulturno-sportskih, glazbenih i zabavnih događaja, uz nazočnost publike iz Hercegovine i susjednih zemalja. Kvalitetu programa su prepoznale brojne državne institucije i pojedinci iz BiH i Hrvatske koji su dali potporu ovoj manifestaciji. Arapović Galić je također istaknula i odličnu suradnju s nizom udruga koji su s entuzijazmom stvarali Posuško lito, te im se i ovim putem zahvalila. Tijekom sjednice usvojen je i prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu ovogodišnjeg Posuškog lita.

Iz područja uređenja infrastrukture ističemo usvajanje Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Senjakovine-Radovanj“ (Stari kamenolom – mini elektrana 2). Ovime započinje rješavanje administrativnih i infrastrukturalnih preduvjeta za gradnju mini hidroelektrane – jednog od značajnijih projekata u našoj općini.

Dodajmo još kako su iz područja urbanizma, katastra i imovinsko-pravnih poslova usvojene sljedeće točke:
• Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Čitluk (Osnovna škola)
• Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rastovača (Rastovača polje-Jabuke)
• Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Lastvice (Ulica Ante Starčevića-Ogradice)
• Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
• Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
Za kraj navedimo da je usvojen i Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene za m² korisne stambene površine. Cijena nije mijenjana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 600 KM/m2.

OGLASI

Loading