Select Page

Održana 6. sjednica Vlade ŽZH

Održana 6. sjednica Vlade ŽZH

U četvrtak, 11. svibnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 6. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o postupku priznavanja statusa raseljene osobe – prognanika i određivanje alternativnog smještaja. Ranije donesenom Odlukom o prestanku korištenja Kolektivnog centra „Dubrava“ Grude za alternativni smještaj raseljenih osoba, određen je prestanak korištenja Kolektivnog centra i u skladu s navedenom Odlukom bilo je potrebno utvrditi i prestanak važenja Uredbe o postupku priznavanja statusa raseljene osobe – prognanika i određivanje alternativnog smještaja.

Odluke Vlade

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2023. godinu. Naputkom za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2023. godinu propisuju se opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi.

Potpore su usmjerene za: model potpore proizvodnjama, model kapitalnih ulaganja i model ostalih vrsta potpora.

Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj“ utvrđenih Proračunom ŽZH s kriterijima raspodjele sredstava za 2023. godinu ukupne vrijednosti u iznosu od 700.000,00 KM.

Sredstva iz ovog Programa namijenjena su za: izradu šumsko-gospodarske osnove, sredstva za ruralni razvoj, promocija šumarstva i marketing, transferi neprofitnim organizacijama, izgradnja, sanacija i održavanje protupožarnih puteva.

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu MAJD 2 d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Gaj 2“ na lokaciji Hrašljani, Ljubuški;

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu MAJD 2 d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Gaj 1“ na lokaciji Hrašljani, Ljubuški;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Navedena sredstva raspodjeljuju se prema Programu kako slijedi:

a) Za sufinanciranje infrastrukturnih projekata od općeg društvenog interesa u iznosu od 260.000,00 KM
b) Za zaštitu okoliša – sanaciju rudarskih kopova u iznosu od 100.000,00 KM
c) Rezervna sredstva u iznosu od 40.000,00 KM.

Odluku o davanju suglasnosti na I. izmjene Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Zavoda.

Imenovanja i razrješenja

OGLASI

Loading