Select Page

Otvorili smo tiskaru, televiziju, galeriju, jačamo nastavni KADAR, studenti na prvom mjestu…

Otvorili smo tiskaru, televiziju, galeriju, jačamo nastavni KADAR, studenti na prvom mjestu…

Sveučilište u Mostaru proslavlja svoju 43. obljetnicu. Ove godine tijekom cijelog tjedna i dulje trajale su svečanosti, otvoreni su dugogodišnji veliki projekti, dodijeljene nagrade i priznanja… Sveučilište u Mostaru u svakome je obliku postalo vidljivo, prepoznatljivo, upečatljivo… po dobrome, iskoracima i razvoju. O svemu što se uradilo u protekle tri godine i onome što se planira uraditi razgovarali smo s prvim čovjekom Sveučilišta u Mostaru rektorom Zoranom Tomićem. 

Nalazimo se u izazovnom i odgovornom vremenu pogođenom globalnom pandemijom koronavirusa. U skladu s obvezama Kriznog stožera usvojili ste procedure praćenja situacije i poduzimanje mjera za COVID–19. Kako funkcioniraju?
Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 te imenovao tijela koja su definirana naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, a odnose se na imenovanje Operativnog tima za praćenje provedbe Kriznog plana pripravnosti i odgovora na COVID-19 Sveučilišta u Mostaru. U koordinaciji međusveučilišne suradnje i Operativnog tima za praćenje provedbe Kriznog plana pripravnosti i odgovora na COVID-19 uspostavljen je sustav digitalne evidencije stanja COVID-19 na Sveučilištu u Mostaru.

Kako funkcionira nastava u takvim uvjetima?
Senat Sveučilišta još u rujnu usvojio je kombinirani model nastave. Smatramo da je to jedini mogući modul u uvjetima pandemije COVID–19. Iste modele primjenjuju sva sveučilišta i univerziteti u BiH, Hrvatskoj, okružju, ali i u Europi i svijetu. U takvim uvjetima na Sveučilištu, zbog podjele studenata u skupine prema propisanim epidemiološkim mjerama, nastava je u učionicama reducirana sukladno raspoloživom prostoru. Danas možemo reći da pandemija nije ugrozila izvođenje praktične nastave u laboratorijima, učionicama i radionicama, već je ona ostala iste kvalitete kao i prije. 

Uspostavljanje novih međunarodnih partnerstva kroz potpisivanje memoranduma o suradnji jedan je od strateških ciljeva postavljenih u Strategiji razvoja Sveučilišta u Mostaru? 
Sveučilište u Mostaru danas ima 68 različitih oblika memoranduma o suradnji, potpisanih s respektabilnim institucijama iz našeg okružja, cijele Europe, ali i svijeta. U protekloj akademskoj godini potpisali smo 12 sporazuma a međunarodnim institucijama visokoga obrazovanja te time otvorili mnoge mogućnosti za naše Sveučilište, prvenstveno za studente uključivanjem u svjetski prostor visokog obrazovanja. Naglasio bih sporazum o suradnji sa Sveučilištem St. John’s, sveučilištem sa 150-godišnjom povijesti koje nudi više od 100 smjerova u sedam kampusa, uključujući tri smještena u New Yorku. 

Stalno ukazujete na važnost mobilnosti studenata i nastavnika?
Strateški plan o povećanju studentske mobilnosti, odnosno udvostručenju broja u odnosu na prošlu godinu, ostvaren je unatoč nepogodnim okolnostima. U prethodnoj godini 45 studentskih mobilnosti je iskorišteno, 19 studenata u tekućoj akademskoj godini započelo je svoju mobilnost, a već danas imamo 13 nominiranih za idući semestar. Broj dostupnih mobilnosti za naše Sveučilište za 2020./2021. svakim se danom povećava. Trenutačno je riječ o oko 40 studentskih i oko 50 mobilnosti osoblja.

Međunarodne mreže?
Sveučilište je danas aktivno u osam međunarodnih mreža i asocijacija. Sudjelujemo u radu Dunavske rektorske konferencije, Udruge europskih sveučilišta (EUA), Rektorske konferencije sveučilišta Alpsko-jadranske regije, mreže UniAdrion te EUCEN-a, Europske sveučilišne mreže za cjeloživotno obrazovanje. Sveučilište u Mostaru pridružena je članica Rektorskog zbora Republike Hrvatske. Pridružili smo se u 2018. i Agenciji za frankofoniju koja okuplja 1007 sveučilišnih ustanova na svim kontinentima u 119 zemalja. Potpisali smo sporazum sa sveučilištem Beijing University of Civil Engineering & Architecture. Time je Sveučilište pozvano pristupiti međunarodnom konzorciju Belt and Road Architectural University Consortium (BRAUIC). 

Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta pozicionirao se kao lider u digitalnoj transformaciji?
U posljednje tri godine SUMIT je postao prepoznatljiv po kontinuiranom osiguravanju stabilnog i kvalitetnog rada e-infrastrukture Sveučilišta u Mostaru. Posebno smo ponosni na to da smo jedina institucija u BiH koja ima implementiranu infrastrukturu za upravljanje elektroničkim identitetima. Od samog početka vizija nam je bila da je SUMIT jednako Carnet plus Srce, to jest podrška digitalizacije cijele vertikale obrazovanja Hrvata u BiH. Danas vidimo da SUMIT digitalizira Sveučilište i radi na projektu digitalne transformacije obrazovanja u svim školama koje rade po hrvatskom planu i programu u BiH. 

U procesu ste pune digitalizacije Sveučilišta?
Bitno je naglasiti da smo zaposlili određen broj mladih stručnjaka u IT centar, a u sljedećih godinu dana u IT centar zaposlit ćemo deset novih mladih izvrsnih osoba koji će raditi na digitalizaciji kako Sveučilišta tako i škola. Ovo nam daje novu snagu i iskorak da možemo pratiti EU standarde u digitalizaciji obrazovanja. Sustav za online učenje Sveučilišta u Mostaru SUMARUM ima više od 12.000 korisnika (više od 800 nastavnika) i više od 3000 otvorenih virtualnih kolegija.
 Više od 20.0000 obrazovnih materijala naši nastavnici su postavili na SUMARUM. SUMIT je održao nekoliko radionica za online nastavu na kojima je prošlo edukaciju više od 400 nastavnika. 

Objavili ste novo kadrovsko popunjavanje?
U posljednjih godinu dana SUM je, u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje, u stalni radni odnos zaposlilo 15 novih asistenata te je preko Zavoda produljeno financiranje za osam asistenata zaposlenih u prethodnoj godini. Federalni zavod odobrio je sufinanciranje zapošljavanja novih 11 asistenata te nastavak sufinanciranja asistenata zaposlenih prošlih godina. 

Dakle, proširena je baza nastavnika?
Osim prijama u radni odnos, značajno je proširena baza nastavnika mladim ljudima izborom ukupno 97 asistenata i 78 viših asistenata u prošloj godini. Senat je donio odluke o izboru 93 nastavnika u zvanje docenta, 34 izvanredna profesora i 18 redovitih čime je značajno ojačana vlastita kadrovska baza Sveučilišta, ali i osigurana kadrovska budućnost, što će i dalje biti jedan od temeljnih ciljeva Sveučilišta. 

Važan aspekt u funkcioniranju i opstanku Sveučilišta pomoć je Republike Hrvatske kroz nadležne institucije. O kakvoj je potpori riječ?
Sveučilište svake godine obnavlja sporazum s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na financijsku potporu izvođenju nastave i obrazovanja na Sveučilištu u vidu dolazaka nastavnika sa sveučilišta iz RH te sufinanciranja troškova poslijediplomskih studija zaposlenika Sveučilišta u Mostaru na poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj. U posljednje tri godine u nastavi, po akademskoj godini, sudjelovalo je od 240 do 254 nastavnika iz RH. U istom razdoblju sa Sveučilišta u Mostaru po navedenim godinama upućivano je od 24 do 30 mlađih zaposlenika Sveučilišta u Mostaru na poslijediplomske/doktorske studije u RH. 

Poznato je da ste član Udruge europskih sveučilišta?
Nema značajnijeg akademskog i znanstvenog okupljanja u svijetu da Sveučilište ne dobije poziv za sudjelovanje. Redoviti smo na godišnjim konferencijama Europske asocijacije sveučilišta. Na posljednjoj konferenciji održanoj na Sorboni u Parizu sudjelovali smo i u izboru novog vodstva EAU-a. Sveučilište u Mostaru na svjetskoj je listi sveučilišta. Uvaženi smo i pozvani da radimo s najvećima.

Sveučilište u Mostaru djeluje i kroz svoja dva dislocirana centra u Posavini i središnjoj Bosni?
To je strateško područje našeg djelovanja te smo na tragu toga donijeli i odluke o osnivanju sveučilišnih centara u Posavini i središnjoj Bosna. U Sveučilišnom centru Posavina danas se izvodi nastava na studiju socijalnog rada Filozofskoga fakulteta, studijima informatike i predškolskog odgoja Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, preddiplomskom i diplomskom studiju prava, a upisali smo i prvu generaciju na studij sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija. U središnjoj Bosni studij ekonomije izvodi svoj stručni studij.

Na Sveučilištu u Mostaru razvili ste značajnu mrežu nastavnih baza. To je suradnja s institucijama?
Razvili smo mrežu nastavnih baza, odnosno organizacija s različitih područja djelatnosti te povezujemo praksu, znanost i umjetnost. Na Sveučilištu je potpisano 137 sporazuma s nastavnim bazama i drugim organizacijama.
Pokrenut je značajan broj novih studija na Sveučilištu?
U proteklom razdoblju usvojeni su novi studijski programi kojima se visoko školstvo jača novim obrazovnim sadržajima. Riječ je o četirima preddiplomskim studijskim programima, devet diplomskih studijskih programa te dvama doktorskim studijima. 
Na Sveučilištu tj. Likovnoj akademiji otvoren je diplomski studij Režija i montaža.

Posebno ističete važnost studija medicine na engleskom jeziku?
Studij medicine na engleskom jeziku pokrenut je u akademskoj 2018./2019. i akreditirala ga je Agencija za znanost i visoko obrazovanje iz Republike Hrvatske, što znači da su sve diplome Medicinskog fakulteta priznate u Europskoj uniji i šire. Imamo tri generacije studenata, oko 50 njih. Studenti većinom dolaze iz Hrvatske i Njemačke, a imamo studente iz Švedske, Italije i Sjedinjenih Američkih Država. Medicinski fakultet kontinuirano radi na umrežavanju s europskim i svjetskim institucijama.
 
Utemeljili ste izdavačku kuću PRESSUM, a sveučilišna tiskara započela je s radom. Izdajete i značajan broj časopisa na SUM-u?
U okviru Sveučilišne nakladničke kuće PRESSUM završena je i moderno opremljena elektronička tiskara Sveučilišta u Mostaru u kampusu II u Rodoču. Tiskara će omogućiti puno lakše tiskanje svih izdanja naših nastavnika i publikacija Sveučilišta po pristupačnim cijenama. Također, Sveučilište u Mostaru izdaje 17  znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa koji će sada biti dostupniji u tiskanom obliku. Tiskara je opremljena suvremenom elektroničkom opremom i već su izašle iz tiska naše prve tiskovine. Službeno otvorenje bilo je upriličeno u sklopu Dana Sveučilišta.

U procesu ste osuvremenjivanja SUM TV-a. To je jedinstven sveučilišni projekt?
Otvorena je Sveučilišna televizija (SUM TV) preko koje je održavan nastavni proces u koroni, ne samo na Sveučilištu nego i u svim obrazovnim ustanovama na hrvatskom jeziku u BiH. Osigurali smo sve tehničke, prostorne i kadrovske uvjete, nabavili novu modernu opremu, izgradili tri televizijska studija i naša Sveučilišna televizija spremna je stati ukorak sa svim modernim televizijama. Cilj je usmjeriti se na obrazovni program te stvoriti jednu novu dimenziju kada se govori o modernim obrazovnim procesima. 

Kakva je suradnja sa Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru?
U konzultacijama sa Studentskim zborom Sveučilišta usvojeni su pravni akti kojima se uređuju brojna pitanja organiziranja i prava studenata. Pravilnik o studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru, Pravilnik o studentskim izborima, Pravilnik o financiranju studentskih projekata te Pravilnik o dodjeli jednokratnih financijskih potpora. Usvojene su i odluke fakulteta koje se odnose na oslobađanje od plaćanja izdavanja potvrdnica i korištenja knjižničnog fonda. 
Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru svake godine dodjeljuje jednokratne financijske pomoći studentima u stanju socijalne potrebe. Da bi se osigurala socijalna pravičnost i potreba povećanja dostupnosti visokog obrazovanja studentima slabijeg socioekonomskog statusa, na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru 72 studenta oslobođena su plaćanja školarine u cijelosti, 13 studenata djelomično, a na Fakultetu zdravstvenih studija za 117 studenata školarine su smanjene za 130 maraka.

Prvi u okružju najavili ste ukidanje indeksa u klasičnom smislu? 
Taj projekt nastao je na inicijativu Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru. Od iduće akademske 2021./2022. ukida se indeks kao javna isprava te će studenti imati studentsku iskaznicu koja će uključivati e-Indeks uz ostale digitalne usluge. Sveučilište u Mostaru gradi e-Sveučilište, razdoblje koje počinje upravo uvođenjem studentske iskaznice, a čime će se smanjiti troškovi, prvenstveno studentima, budući da će iskaznice biti besplatne. 
Centar za informacijske tehnologije će u godinu dana razraditi faze projekta uvođenja studentske iskaznice, a sigurnost podataka studenata bit će na prvom mjestu. Studentska iskaznica isprava je kojom se dokazuje status studenta te će se omogućiti brži i jednostavniji rad studentskih referada, manji redovi i čekanja, mogućnost korištenja na drugim lokacijama te je mnogo praktičnija za nošenje u odnosu na indeks. 

Jedan od strateških ciljeva Sveučilišta odnosi se na studente s invaliditetom? 
U proteklom razdoblju osigurali smo asistente u nastavi studentima s invaliditetom i oslobodili ih plaćanja školarina, prilagodili prilaz novom Uredu za studente s invaliditetom i inicirali aktivnosti oko uklanjanja arhitektonskih barijera. 
U tijeku je realizacija zaključka o postavljanju natpisa na Braillevu pismu na svim ustrojbenim jedinicama i Rektoratu.

Vecernji. Ba

OGLASI

Loading