Select Page

Početak primjene novog Zakona o carinskoj politici u BiH od 1. kolovoza

Početak primjene novog Zakona o carinskoj politici u BiH od 1. kolovoza

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je više podzakonskih akata koji se odnose na početak primjene novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini koji stupa na snagu od 1. kolovoza 2022. godine.

Na posljednjoj sjednici članovi Upravnog odbora stavili su izvan snage odluke o troškovima pregleda robe izvan mjesta rada i izvan radnog vremena carinskih tijela jer će od 1. kolovoza 2022. godine ta oblast biti regulirana zakonom i odlukom o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH.

Osim odluka iz oblasti carinske politike, Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje usvojio je pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) koji je korigiran na inicijativu više udruga prijevoznika, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva gospodarstva i poduzetništva u Vladi Republike Srpske te slobodnih zona Visoko i Hercegovina.

Nakon obavljenih konzultacija Uprava je tijekom pripreme pravilnika uključila sve izmjene koje se odnose na građevinske objekte, slobodne zone i utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a za strani prijevoz putnika s popratnom dokumentacijom.

Na sjednici su usvojene i odluke o kompenzatornoj kamati koja i dalje iznosi 12 posto i važe do 31. prosinca 2022. godine, a uzete su u obzir i okolnosti stupanja na snagu novog Zakona o carinskoj politici BiH.

Svi ti podzakonski akti bit će objavljeni u Službenom glasniku BiH i na web-stranici UNO-a kako bi korisnici mogli biti upoznati s novim propisima, priopćilo je Ministarstvo financija BiH.

VL

OGLASI

Loading