Select Page

Počinje novo razdoblje Sveučilišta u Mostaru – usvojene strategija razvoja i odluka o integraciji

Počinje novo razdoblje Sveučilišta u Mostaru – usvojene strategija razvoja i odluka o integraciji

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je odluku o pravnoj integraciji i strategiju razvoja Sveučilišta. Na Sveučilištu smatraju kako je odluka o pravnoj integraciji prvi korak u redizajniranju i oblikovanju nove perspektive Sveučilišta, a nova strategija treba dati jasan smjer opstanka i razvoja te njegova potpunog integriranja u društvenu zajednicu.

Prva preporuka

Proces integracije Sveučilišta u Mostaru bila je prva strateška odluka novog menadžmenta Sveučilišta u Mostaru. Integracija je zakonska obveza Sveučilišta, ali i prva preporuka reakreditacije bh. Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (HEA) i međunarodne reakreditacije koju je provela hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), kao i programa Upravnog vijeća i rektora Sveučilišta. Senat Sveučilišta u Mostaru je u listopadu prošle godine imenovao Povjerenstvo za provedbu integracije koje je vodio prof. dr. sc. Zdenko Klepić. Nakon desetomjesečnoga rada i održanih brojnih sastanaka, utvrđen je proces integracije koji obuhvaća: pravnu, financijsku, organizacijsku, akademski i društvenu integraciju. Odlukom o pravnoj integraciji Senata i Upravnog vijeća stvorene su pravne pretpostavke za sve druge oblike integracije, a koje su u svom oblikovanju privedene kraju. Tako je akademska i društvena integracija većim dijelom izvršena, a za financijsku i organizacijsku integraciju pripremljeni su modeli koji idu u raspravu na tijela Sveučilišta.

– Odluka o pravnoj integraciji za nas je, prije svega, zakonska obveza. Postavili smo je kao prioritet jer smo svjesni da nema drugog puta oblikovanja boljeg i funkcionalnijega Sveučilišta. Budući da je integracija bila prva preporuka europskih akreditatora, ona je u izvjesnom smislu bila uvjet za naše integriranje u europski obrazovni sustav. Bilo je različitih promišljanja o tom pravnom procesu. Mogu reći i otpora i opstrukcija. No, sretan sam što smo se intenzivnim dijalogom dogovorili o novoj perspektivi Sveučilišta i postigli konsenzus – istaknuo je rektor prof. dr. sc. Zoran Tomić.

Kreator integracijskog procesa prof. dr. sc. Zdenko Klepić smatra kako se dijalogom došlo do ove odluke.

– S obzirom na to da ulazimo u nastavak integracije, gdje nas čeka financijsko i organizacijsko oblikovanje Sveučilišta, nastavit ćemo odmah raditi na brušenju potencijalnih modela i prijedloga. Otvorit ćemo široku raspravu s ustrojbenim jedinicama i dekanima, kao i osnivačima Sveučilišta. Vjerujem kako ćemo skupa naći optimalan model financijskog i organizacijskog ustroja Sveučilišta – naglasio je prof. dr. sc. Klepić te zahvalio svima koji su sudjelovali u procesu integracije i dali svoj značajan doprinos.

Senat je usvojio i strategiju razvoja Sveučilišta od 2018. do 2023. Također, Povjerenstvo za strategiju radi od početka akademske godine. Kroz brojne radne sastanke, radionice, rasprave na fakultetima i javnu raspravu došlo se do pet strateških područja razvoja Sveučilišta: obrazovanje, znanstveno-istraživački rad i razvoj, organizacija i resursi, međunarodna i međusveučilišna suradnja te Sveučilište i okruženje.

– Sve dosadašnje aktivnosti i postignuti stupanj razvoja, svijest o nužnosti transformacije Sveučilišta, dinamične promjene u okruženju, čvrsto opredjeljenje za integriranje u Europski istraživački prostor i Europski prostor visokog obrazovanja nametnuli su potrebu za izradu strategije razvitka Sveučilišta za sljedeće petogodišnje razdoblje. Uvažavajući sva iskustva u provedbi strategije u proteklom razdoblju, za sljedeće petogodišnje razdoblje izradili smo temeljni i sveobuhvatni dokument koji sadrži misiju, viziju, analizu stanja i glavna strateška područja i ciljeve i zadatke, kao i željeni rezultat – istaknuo je prof. dr. sc. Vlado Majstorović, voditelj procesa izrade strategije.

Potrebe studenata

Upravno vijeće Sveučilišta u Mostaru potvrdilo je odluke Senata o integraciji i strategiji dajući tako potporu menadžmentu u procesu promjena i reformi na Sveučilištu.

– Upravno vijeće je u stalnoj koordinaciji i razgovoru s menadžmentom Sveučilišta. Razgovaramo o svim izazovima, aktivnostima i procesima. Politiku promjena i reformi provodimo koordinirano i zajedno. Jasno nam je da ima različitih pogleda na proces. To uvažavamo i sve specifičnosti naših sastavnica ugradit ćemo i dizajn reformi. Moramo jačati Sveučilište u Mostaru, a najbolji put jačanja su nužne reforme i oblikovanje Sveučilišta po mjeri europskih standarda, ali i potrebi naših studenata i društvene zajednice. Na putu takvih reformi pružamo potporu rektoru Tomiću i menadžmentu Sveučilišta. Naša odgovornost je zajednička i skupa moramo odgovoriti na izazove i promjene u okruženju – istaknuo je dr. sc. Branko Krišto, predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišta.

vecernji.ba

OGLASI

Loading