Select Page

Posušje: Danas se održava 32. sjednica općinskog vijeća

Posušje: Danas se održava 32. sjednica općinskog vijeća

32. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje će se održati u četvrtak 27. veljače s početkom u 9 sati u općinskoj vijećnici. Sjednica će se održati po sljedećem dnevnom redu:

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu
 3. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Posušje za 2019. godinu
 4. Izvješće o provedbi kulturno-zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“ 2019. godine
 5. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative Osnovne škole Ivana Mažuranića Posušje vezanu za kladionice i organiziranje igara na sreću u blizini školskih i vjerskih objekata
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana JUŽNA OBILAZNICA-KOVAČI (Jukasovići)
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana DONJI JUKIĆI (Kapetanići)
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VUČIPOLJE (Bagine ograde)
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „CARSKI GAJ“ (Ulica Ante Kovačića i Augusta Šenoe)
 11. Prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ČITLUK (Mandurići)
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „SENJAKOVINE-RADOVANJ“ (Stari kamenolom-mini elektrana 2)
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana RADOVANJ-GRADINA
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za projekt „Rekonstrukcija raskrsnice M 6.1 i R 420 u naseljenom mjestu Čitluk, općina Posušje
 15. Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
 16. Prijedlozi Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva
 17. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta
 18. Prijedlozi Odluka o zamjeni nekretnina-zemljišta
 19. Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

Radioposusje.ba

OGLASI

Loading