Select Page

Pročitajte upute za svadbene svečanosti u ŽZH

Pročitajte upute za svadbene svečanosti u ŽZH
Na temelju članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-24/19 od 14.02.2019. godine i Zapovijedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke broj: 14-05-44-148-1/20, Županijski stožercivilne zaštite donosi

U P U T U
ZA SVADBENE SVEČANOSTI

Ovom obvezujućom uputom određuje se način prijave i održavanja svadbenih svečanosti na području Županije Zapadnohercegovačke, sukladno Zapovijedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, broj: 14-05-44-146-1/20 od 31.08.2020. godine.

Svadbenom svečanošću smatra se organizirani oblik proslave stupanja u brak muške i ženske osobe, a koji se organizira u za to predviđenom prostoru (svadbeni saloni/dvorane, restorani, šatori i sl.), na unaprijed određeni datum i u određeno vrijeme.

Održavanje svadbene svečanosti se prijavljuje Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, najkasnije sedam dana prije održavanja, putem e-mail adrese: zavod@zjz-zzh.ba. Pisana prijava održavanja svadbene svečanosti sadržava sljedeće podatke:

 • mjesto i datum održavanja,
 • kontakt podaci organizatora (ime i prezime/naziv pravne osobe, broj osobne iskaznice, kontakt broj mobitela),
 • naziv svadbenog salona/dvorane, restorana i sl. gdje se svadbena svečanost održava,
 • točno vrijeme početka svadbene svečanosti (vrijeme označeno u pozivu uzvanicima) i očekivano vrijeme završetka svadbene svečanosti,
  očekivani broj uzvanika (najviše 200).

Nakon zaprimanja prijave, Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Zavod) obavijestit će pošiljatelja prijave (organizatora svadbene svečanosti) da je ista zaprimljena. Zavod će prijavu, s vidljivim datumom prijema, dostaviti nadležnim tijelima ovlaštenim za nadzor nad provođenjem Zapovijedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, broj: 14-05-44-146-1/20 od 31.08. 2020. godine (županijski operativni centar civilne zaštite 121, Uprava za inspekcijske poslove ŽZH, timovima za kontrolu pridržavanja zapovijedi itd.)

UPUTE ZA ORGANIZATORE SVADBENIH SVEČANOSTI

Organizator svadbene svečanosti, nakon što dostavi pisanu prijavu Zavodu, obvezan je dan prije održavanja svadbene svečanosti, na vidljivom mjestu ispred prostora u kojem će se svadbena svečanost održati, postaviti popis uzvanika te raspored sjedenja (raspored stolova u prostoru).
Ukoliko se raspored sjedenja vrši samim popisom, metodom određivanja uzvanika koji sjede za određenim stolom, svi stolovi u prostoru gdje se održava svadbena svečanost moraju biti vidljivo numerirani dan prije održavanja, kao i tijekom održavanja svadbene svečanosti, pa sve do njenog završetka.

Organizator je dužan obavijestiti uzvanike na svadbenoj svečanosti o posebnim epidemiološkim mjerama, koje vrijede na svadbenim svečanostima:

 • fizička distanca od najmanje 2 (dva) metra između osoba na svadbenim svečanostima;
 • maksimalni broj od 200 uzvanika na svadbenim svečanostima;
 • beskontaktno mjerenje tjelesne temperature za sve uzvanike i osoblje na ulazu u prostor gdje se održava svadbena svečanost, a prije početka svadbene svečanosti, odnosno pri prvom ulasku u prostor;
 • obvezno pravilno nošenje zaštitnih maski i rukavica kod osoblja koje poslužuje na svadbenim svečanostima;
 • obvezno isticanje popisa svih uzvanika s rasporedom sjedenja ispred prostora održavanja svadbene svečanosti, najkasnije dan prije održavanja svadbene svečanosti
 • obvezno izbjegavanje bliskog fizičkog kontakta tijekom čestitanja mladencima.
 • obvezno izbjegavanje bliskog fizičkog kontakta tijekom čestitanja mladencima.

Odgovorna osoba unutar pravne osobe koja je vlasnik ili upravlja prostorom u kojem se organizira i održava svadbena svečanost (svadbeni saloni/dvorane, restorani i tsl.), dužna je osigurati beskontaktne toplomjere te provoditi nužnu epidemiološku mjeru mjerenja tjelesne temperature za sve uzvanike i osoblje na ulazu u prostor gdje se održava svadbena svečanost, a prije početka svadbene svečanosti, odnosno pri prvom ulasku u prostor.

Organizator je dužan čuvati popis uzvanika s rasporedom sjedenja najmanje 14 dana nakon održavanja svadbene svečanosti. Ukoliko organizator ima saznanja da je osoba koja je sudjelovala na svadbenoj svečanosti pozitivna na zaraznu bolest COVID-19, obvezan je bez odlaganja dostaviti popis uzvanika s rasporedom sjedenja Zavodu, putem e-maila: zavod@zjz-zzh.ba.

UPUTE ZA SVADBENE SALONE/DVORANE, RESTORANE I DRUGE PRAVNE OSOBE U KOJIMA SE ODRŽAVAJU SVADBENE SVEČANOSTI

Odgovorna osoba unutar pravne osobe koja je vlasnik ili upravlja prostorom u kojem se organizira i održava svadbena svečanost (svadbeni saloni/dvorane, restorani i tsl.), dužna je obavijestiti organizatora svadbene svečanosti (svadbeni saloni/dvorane, restorani i sl.) o sadržaju ove obvezujuće Upute i Zapovijedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, broj: 14-05-44-146-1/20 od 31.08.2020.godine, najkasnije deset dana prije održavanja svadbene svečanosti, a iznimno i u kraćem roku.

Odgovorna osoba unutar pravne osobe koja je vlasnik ili upravlja prostorom u kojem se organizira i održava svadbena svečanost (svadbeni saloni/dvorane, restorani i sl.), dužna je osigurati provedbu nužnih epidemioloških mjera:

 1. fizička distanca od najmanje 2 (dva) metra između osoba na svadbenim svečanostima;
 2. maksimalni broj od 200 uzvanika na svadbenim svečanostima;
 3. beskontaktno mjerenje tjelesne temperature za sve uzvanike i osoblje na ulazu u prostor gdje se održava svadbena svečanost, a prije početka svadbene svečanosti, odnosno pri prvom ulasku u prostor;
 4. obvezno pravilno nošenje zaštitnih maski i rukavica kod osoblja koje poslužuje na svadbenim svečanostima;
 5. propisana površina prostora gdje se održava svadbena svečanost, odnosno 4 m² (slovima: četiri metra četvorna) po uzvaniku;
 6. obvezno isticanje popisa svih uzvanika s rasporedom sjedenja ispred prostora održavanja svadbene svečanosti, najkasnije dan prije održavanja svadbene svečanosti.

Odgovorna osoba unutar pravne osobe koja je vlasnik ili upravlja prostorom u kojem se organizira i održava svadbena svečanost (svadbeni saloni/dvorane, restorani i sl.), dužna je omogućiti nadzor i kontrolu pridržavanja Zapovijedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, broj: 14-05-44-146-1/20 od 31.08.2020.godine, od strane nadležnih tijela, te postupati po njihovim smjernicama i drugim mjerama, navodi se u Zapovijedi koju potpisuje Zdenko Ćosić.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading