Select Page

Procjene: Stope ekonomskog rasta od 3,5 posto do 3,8 posto

Procjene: Stope ekonomskog rasta od 3,5 posto do 3,8 posto

Stopa ekonomskog rasta u BiH prema projekcijama bi trebalo u ovoj godini iznositi 3,5 posto, u narednoj godini 3,6 posto, dok je projektirana stopa ekonomskog rasta za 2022. godinu 3,8 posto, navode iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH u Programu reformi za razdoblje 2020-2022. godina.

U ovom dokumentu navodi se da bi osnovne pretpostavke projekcija ekonomskog rasta trebale biti povoljnije ekstremno okruženje i bolji domaći poslovni ambijent, dok bi ključni oslonac rasta tijekom tog razdoblja trebala biti domaća potražnja, javlja Srna. 

Referentne međunarodne institucije koje se bave projekcijama ekonomskog rasta u svijetu kao što su MMF, Svjetska banke i Europska komisija od 2020. do 2022. godine najavljuju prevazilaženje globalnih ekonomskih izazova i, prema projekcijama MMF-a, u promatranom razdoblju očekuje se da svjetska ekonomija zabilježi prosječan rast od tri posto, a EU od dva posto.

Povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u BiH, uz očekivano povećanje industrijske proizvodnje i građevinskih radova koje bi trebalo biti praćeno povećanjem broja zaposlenih, prihoda od izvoza, kao i povećanjem novčanih priliva iz inozemstva bi za rezultat trebalo imati povećanje raspoloživog dohotka građana i samim tim povećanjem privatne potrošnje.

Imajući u vidu visoku razinu javne potrošnje u okviru bruto domaćeg proizvoda (BDP) u BiH i aktivnosti koji se ulažu kroz proces fiskalne konsolidacije, tijekom ovog razdoblja očekuje se postepena stabilizacija javnih financija kroz smanjenje javnih rashoda i istovremeno povećanje javnih prihoda kako bi se ograničio rast javne potrošnje, navodi se u Programu reformi.

Investicije bi tijekom promatranog razdoblja za razliku od prethodnih godine mogle imati značajniji rast, a samim tim i veći doprinos u očekivanom rastu BDP-a i očekuje se da bi u tom razdoblju moglo doći do povećanja investicija po prosječnoj godišnjoj stopi od oko devet posto.

U razdoblju na koje se odnosi Program reformi očekuje se i rast izvoza po prosječnoj stopi od oko sedam posto.

Vecernji.ba

OGLASI

Loading