Select Page

S 11. sjednice OV-a: Novčana potpora od 500 KM za treće i 1000 KM za svako sljedeće novorođeno dijete

S 11. sjednice OV-a: Novčana potpora od 500 KM za treće i 1000 KM za svako sljedeće novorođeno dijete

Jutros je održana 11. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Za istaknuti je usvajanje Prijedloga Proračuna općine Posušje za 2022. godinu. Nakon dulje rasprave Proračun je usvojen i iznosit će 9.949.100 konvertibilnih maraka. Pregledom stavki, može se zaključiti da je on prije svega razvojni, jer se nastavljaju realizirati projekti širenja vodovodne mreže, cestovne infrastrukture, odvodnje i kanalizacije, uređenja javnih površina, rekonstrukcije i izgradnje školskih i drugih javnih objekata. Također ima i socijalnu komponentu jer predviđa nastavak financiranja studenata, udruga branitelja i civilnih udruga te Centra za socijalni rad. Nastavlja se i dobra praksa potpunog subvencioniranja učeničkog prijevoza i financiranja dječjih vrtića. Što se prihodovne strane tiče, još uvijek su vidljive posljedice COVID pandemije, ali i trend stabilizacije i blagog rasta. No, i dalje se očekuje pomoć s viših razina vlasti, kao i R.Hrvatske za nastavak kapitalnih projekata.

Nakon usvajanja ove točke usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Posušje za 2022. godinu.

Dobra vijest je i usvajanje Zaključka od strane Kluba vijećnika HDZ BiH i vijećnika HDU BiH na ovoj sjednici, kojim je u Proračunu osiguran iznos, odnosno jednokratna novčana potpora od 50.000,00 KM, koja će se dijeliti na sljedeći način: 500,00 KM za treće i 1000,00 KM za svako sljedeće novorođeno dijete u višečlanim obiteljima na području Općine Posušje. Ovom populacijskom mjerom pokušat će se barem simbolično pripomoći u smanjenju troškova višečlanim obiteljima pri opremanju prinove.

Vrijedi izdvojiti i usvajanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim upravnim pristojbama. Time će i ove godine svi oni koji otvaraju, odnosno registriraju obrte na području općine, biti oslobođeni plaćanja pristojbi. Mjera je na snazi s ciljem poticanja pokretanja obrta. Riječ je o praksi koja se pokazala odličnom poticajnom mjerom.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili sljedeće točke:

-Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave dugoročnog kreditnog zaduženja Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje

-Prijedlog Odluke o ažuriranim planu kapitalnih investicija za 2022. godinu

-Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcijskog plana zapošljavanja u općini Posušje 2022-2025

Iz područja imovinsko pravnih poslova, katastra i urbanizma, usvojene su sljedeće točke:

-Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana CARSKI GAJ (Sjeveroistočni dio)

-Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „CARSKI GAJ“ (ulice Ante Kovačića i Augusta Šenoe-igralište)

OGLASI

Loading