Select Page

Sklopljen Sporazum o partnerstvu radi razvitka gospodarstva u Hercegovini

Sklopljen Sporazum o partnerstvu radi razvitka gospodarstva u Hercegovini

Sporazum o suradnji s ciljem uspostave Mreže za konkurentnost Hercegovine između partnera: REDAH, SPARK, INTERA, Drvni klaster Hercegovine i Turistički klaster Hercegovine skloplje je jučer je u prostorijama INTERA Tehnološkog parka u Mostaru.

Sporazum je sklopljen u okviru REDAH-ovog projekta HIVES (High – Level Innovation for a Value – Driven Exploitation of a Joint S3 in the Adriatic Area) koji je odobren za financiranje u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013, ciljanog natječaja Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Cilj ovog Sporazuma je doprinijeti jačanju konkurentnosti i razvitaka gospodarstva na području cijele regije Hercegovine te jačanje Hercegovine kao gospodarske regije. Sporazumom će se stvoriti okvir za buduću međusobnu suradnju u okviru koje će lokalni partneri zajednički raditi na jačanju konkurentnosti Hercegovine kao gospodarske regije te će se zajednički raditi na njenoj promociji i potencijalima.

posusje.net

OGLASI

Loading