Select Page

SKUPŠTINA ŽZH: Usvojena mjera kojom će se gospodarstvenici rasteretiti jednog dijela obveza

SKUPŠTINA ŽZH: Usvojena mjera kojom će se gospodarstvenici rasteretiti jednog dijela obveza

U Širokom Brijegu ove srijede održana je 15. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Prije početka sjednice medijima su se obratili ministar Pejić i ministrica Mikulić.

Zasad nemamo potvrđenih slučajeva, imamo deset osoba koje su stavljene pod nadzor. Uvijek treba biti na oprezu, molimo pučanstvo da se pridržava preventivnih mjera koje je izdao Krizni stožer, izjavio je ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić.

Na pitanje o uvođenju elektronskih zdravstvenih iskaznica ministar Pejić je poručio kako zbog koronavirusa nisu stigle iz Kine.

Ravnatelji su ozbiljno shvatili preventivne mjere. Spremni smo, a sve škole su uradile deratizaciju i dezinfekciju objekata. Nadam se da neće doći do odgađanja nastave, poručila je ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i sporta u ŽZH Ružica Mikulić.

Nakon usvajanja Zapisnika s 14. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke zastupnici su usvojili slijedeće prijedloge zakona i odluka:

Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj temelji se u činjenici da je temeljni Zakon donesen 2006. godine, te je potrebno izvršiti izmjene i dopune kako bi se isti usuglasio s važećom zakonskom regulativom. Tu se prije svega misli na usklađivanje s Ustavom FBiH, Ustavom Županije, Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 2/98 i 48/99), Zakonom o lokalnoj samoupravi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj 3/09 i 18/11), Zakonom o stvarnim pravima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13, 100/13 i 32/19) i Zakonom o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13). Osim toga prilikom primjene temeljnog Zakona uočeno je da je prilikom izrade istog učinjen propust te u poslovima tijela uprave nije predviđeno rješavanje u upravnim stvarima, kao ni pravo žalbe i nadležnost za rješavanje po istoj, što će se ispraviti unošenjem novog odjeljka „Rješavanje u upravnim stvarima“, kojim je predviđeno da tijela uprave vode upravne postupke, te je uređena nadležnost za rješavanje po žalbama.

Potreba donošenja izmjena i dopuna Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj proizlazi iz dosadašnjih iskustava u primjeni zakona, obzirom da su u predloženom zakonu, na drugačiji način regulirana određena pitanja, za koje se u praksi ukazala potreba, posebno praksa u postupanju Odbora za žalbe (Povjerenstva za prizive), te sudske prakse. Također, potreba za izmjenom i dopunom zakona ukazuje se i zbog donošenja drugih zakonskih propisa s kojim je potrebno usuglasiti odredbe ovog zakona (Zakon o radu, Zakon o mirovinsko i invalidskom osiguranju).

Vodeći računa o održivosti Proračuna, a s ciljem rasterećenja gospodarstva i poboljšanja poslovnog okruženja kao jednog od temeljnih ciljeva Strategije razvitka ŽZH, pristupilo se izmjeni Zakona o šumama tj. smanjenju naknade za plaćanje općekorisnih funkcija šuma.

Ovom mjerom će se gospodarstvenici rasteretiti jednog dijela obveza te će se povećati konkurentnost i uspješnost poslovanja gospodarstva naše Županije te stvoriti povoljniji uvjeti poslovanja.

Isto tako, revitalizacija i razvitak aktivnosti u ruralnim područjima predstavlja neophodan proces koji dovodi do oživljavanja ruralnih zajednica i održivog razvitka ruralnih područja.

Usvojena je Odluka kojom se iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu odobrava raspodjela sredstava u iznosu od 51.750,00 KM političkim strankama zastupljenim u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, za razdoblje siječanj- ožujak 2020. godine.

Vrisak.info

OGLASI

Loading