Select Page

SUM TV – novi obrazovni medij

SUM TV – novi obrazovni medij

Uprava Sveučilišta u Mostaru na čelu s rektorom prof. dr. Zoranom Tomićem donijela je odluku za snažni i ubrzani razvoj Sveučilišne televizije (SUM TV) što će u konačnici podići razinu produkcije programa na veću razinu.

Određen je i programski smjer ove televizije koja će se prvenstveno usmjeriti na proizvodnju obrazovnog programa, ispunjavajući tako zanemarenu zadaću televizije koja glasi obrazovanje, pored informiranja i zabavljanja publike.

S ciljem ispunjavanja nove misije Sveučilišne televizije užurbano se radi na izgradnji dva nova, u potpunosti opremljena televizijska studija, proširenju i prilagodbi prostornih kapaciteta te prilagodbi mrežne infrastrukture. U tijeku je nabavka profesionalne opreme za proizvodnju programa, naručeno je 11 novih kamera s pratećom opremom, računala za montažu, teleprompteri, mikrofoni i druga tehnička produkcijska pomagala. Planirana su i kadrovska pojačanja tako da će cijeli sustav SUM TV-a biti u punom pogonu.

Rektor SUM-a prof. dr. Zoran Tomić ističe kako trenutno, ali i buduće stanje u svim segmentima društva traži nove načine razmišljanja. „U vrijeme krize potreba za komunikacijama je veća, i mi moramo biti spremni odgovoriti tome. Pred nama svima veliki su izazovi i poteškoće u životu i radu. Sa Sveučilišnom TV nastojimo omogućiti nesmetanu provedbu nastave za širi obrazovni sustav i napraviti jednu obrazovnu platformu koja će biti na usluzi svima. Proizvodnjom sadržaja za učenje na daljinu doprinijet ćemo transferu znanja, što je važan obrazovni segment.“

Televizija Sveučilišta u Mostaru jedan je u nizu odgovora SUM-a na ublažavanje stanja uzrokovanog pandemijom korona virusa. Trenutno se u sklopu produkcijskih kapaciteta snima i emitira kompletna nastava za niže razrede osnovnih škola (od 1. do 5. razreda). U narednom razdoblju proizvodit će se i video nastava za potrebe visokog obrazovanja što će zasigurno Sveučilište u Mostaru pozicionirati kao vodeće kada se radi o organizaciji učenja na daljinu. Uz proizvodnju programa, SUM TV nudit će i medijske treninge za pojedince i poslovne subjekte.

Voditelj Sveučilišne televizije dr. sc. Franjo Takač naglašava kako će SUM TV biti na visokoj programskoj razini i spreman odgovoriti svim zahtjevima proizvodnje modernog televizijskog programa. „Kroz dva nova studija, kompletnu novu opremu i kadrovska pojačanja ponudit ćemo jedno osvježenje na medijskoj sceni. Naš program bit će dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta, ali i na raspolaganju televizijskim kućama. Obrazovna komponenta televizije je nažalost zapostavljena, iako je jako važna jer televizija, odnosno video mediji, i dalje slove kao najutjecajniji mediji. Stoga će ova obrazovna uloga SUM TV-a zasigurno doprinijeti očuvanju temeljnih televizijskih zadaća koje glase – obrazovati, informirati i zabaviti!“

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading