Select Page

Sveučilišni profesor dr. Darko Grbeša: Cijela proizvodnja mlijeka je jedan lanac u kojem se svi preduvjeti moraju zadovoljiti, kako bi se postigla kvaliteta

Sveučilišni profesor dr. Darko Grbeša: Cijela proizvodnja mlijeka je jedan lanac u kojem se svi preduvjeti moraju zadovoljiti, kako bi se postigla kvaliteta

U utorak, 18. veljače 2020. u Općinskoj vijećnici u Posušju održano je predavanje SWEDEN/ USAID FARMA II projekta o temi “Ishrana muznih grla”, u kojem je predavač bio prof.dr. Darko Grbeša, konzultant projekta, redoviti profesor Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Partneri u održavanju predavanja bile su mljekare, zadruge, Federalni agromediteranski zavod Mostar i Općina Posušje.
Cilj projekta je unaprjeđenje prakse proizvođača mlijeka vezane za ishranu muznih grla s ciljem povećanja količine i kvalitete proizvedenog mlijeka.

Nikola Soldatić, predstavnik SWEDEN/USAID FARMA II projekta predstavio je dosadašnja iskustva i najavio planirane aktivnosti projekta te pojasnio kakvu podršku projekt pruža na terenu. “Riječ je o petogodišnjem projektu i u završnoj je fazi. Do sada smo održali prezentacije u 24 lokalne jedinice u BiH te uputili 10 Javnih poziva. Kroz projekt se nastoji pridonijeti poboljšanju prinosa, povećanju zaposlenosti i dati podršku privatnom sektoru”, kazao je gospodin Soldatić zahvalivši na gostoprimstvu u Posušju.

Konzultant projekta prof. dr. Darko Grbeša, redoviti profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, održao je potom predavanje koje je potkrijepio brojnim važnim činjenicama i podacima nastalim na temelju znanstvenih istraživanja.

„Cilj ovih predavanja je da farmeri što jeftinije proizvode mlijeko, a pošto je hrana najskuplji dio u troškovima proizvodnje mlijeka, da se ti troškovi smanje. U prvom predavanju bilo je riječi o proizvodnji hrane i uzgoju trave. Što mlađa se trava kosi i silira, to će se više mlijeka dobiti. Drugi je naglasak bio na samoj kvaliteti siliranja. Ukoliko se nekvalitetno silira, tada će se dobiti manje mlijeka iz te mase i krave će pobolijevati. Da bi se dobro siliralo, mora se zelena masa skinuti u stadiju rasta 10-50 % biljaka u cvatu, mora se provenuti na sadržaj suhe tvari 32-38%,… dobro sabiti, zatvoriti i pokriti da u silažu ne ulaze voda i zrak, jer će se onda pokvariti“, samo su neki od savjeta ovog eminentnog stručnjaka.  

Profesor se kao iskusan predavač poslužio i primjerima iz zemalja s razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom, poput Njemačke, Francuske, Amerike. Istaknuo je kako u mnogočemu gledamo uzore, primjerice u Njemačkoj, ali moramo imati na umu bitne razlike. Podneblje u kojem živimo, odnosno razlike u klimi i tlu, njemačku vrhunsku tehnologija i educiranost proizvođača te njemačku preciznost i vrhunski menadžment. „Nama najbolje mogu poslužiti iskustva i podaci iz Francuske, koja ima klimu sličnu našoj, a po radnom mentalitetu smo sličniji Francuzima nego Nijemcima“, kazao je profesor Grbeša istaknuvši kako je cijela proizvodnja mlijeka jedan lanac u kojem se svi preduvjeti moraju zadovoljiti, kako bi se postigla kvaliteta.

Za uspješnu proizvodnju potrebno je doista puno znanja i truda, a edukacije poput ove nemamo priliku često slušati kod nas. Nažalost, iako na području općine Posušje postoji preko 120 registriranih proizvođača muznih grla, odziv na predavanje bio je ispod očekivanja, no oni koji su mu nazočili bili su iznimno zadovoljni prezentiranim. Dodajmo ovome kako je Projekt USAID/Sweden FARMA II treća generacija projekata USAID-a i Vlade Švedske usmjerenih na poljoprivredni sektor u BiH. 

radioposusje.ba

OGLASI

Loading