Select Page

Za zapošljavanje osigurano 66 milijuna KM, planiran posao za 15.000 nezaposlenih

Za zapošljavanje osigurano 66 milijuna KM, planiran posao za 15.000 nezaposlenih

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je predstavio dva programa zapošaljavanja za 2020. godinu. Riječ o Progamu sufinansiranja zapošljavnja te o Programu sufinasiranja samozapošljavanja Start Up. 

Javni poziv za učešća aplikanata u oba programa bit će biti objavljani 28. veljače na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni korisnici mogli informirati. Za mjere aktivne politike za zapošljavanje u 2020. godini osigurano 66 milijuna KM, a planirano je da ovim sredstvima, koje je u potpunosti osigurao FZZZ, bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba.

– Riječ je primarnim programima koje mi već godinama financiramo. Ukupna vrijednost Programa sufinanciranja zapošljavnja je nešto veća od 51 milijun KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 13.000 osoba. Ciljne skupine su mladi, žene, osobe dobi do 35 godina s radnim stažom, zatim osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacije, te razvojačeni branitelji – kazao je rukovoditelj sektora za aktivnu politiku zapošljavanja FZZZ Haris Huskić. 

Ciljna grupa Programa sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2020. su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stupanj obrazovanja i starosnu dob, a koji će se nakon prijave na javni poziv registrirati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

– Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14 milijuna KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 2.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH – dodao je.

Javni poziv će se istovremeno objaviti u svim županijama, a bit će otvoren tri radna dana, a aplikacije će se moći podnosti putem linka na web portalu FZZZ.

U osvrtu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini, realizirane u suradnji sa županijskim službama za zapošljavanje, predstavnici FZZZ-a su kazali da su zadovoljni, te da je u prošloj godini više od 13.000 osoba potpisalo ugovore.

Vecernji.ba

OGLASI

Loading