Select Page

U kamenu uklesano

U kamenu uklesano

Projekt pod nazivom „U kamenu uklesano“ predstavljen je sinoć u Posušju na Trgu hrvatskih branitelja. Cilj ovog projekta je osigurati da stećci, kao kulturna dobra postanu vidljivi te da bude razvijena svijest o njihovoj vrijednosti.

U ovom projektu naglasak je stavljen na rad mladih, približavanje i podizanje njihove svijesti o kulturnoj baštini. Tako je tim vrijednih posuških srednjoškolaca pod mentorstvom svojih profesora obilazio nekropole stećaka, fotografirao ih i što je posebno zanimljivo, razgovarao s lokalnim stanovnicima bilježeći priče i legende povezane sa stećcima.

Kao stručna podrška projektu bila je Josipa Penava, diplomirana arheologinja. Ona je kazala da je projekt bio koristan za mlade jer su obilazili stećke, radili na registraciji, publikaciji i istraživanju, a jednu nekropolu stećaka, Brigove u Rastovači su očistili.

Posušje ima 45 do 50 nekropola s oko 650 nadgrobnih spomenika. Baš svaki dio općine ima svoje nekropole. Ovaj projekt rezultirao je informativnom pločom o stećcima u Posušju i mapom oko dvadesetak lokacija koja je postavljena na Trgu hrvatskih branitelja i sinoć svečano otkrivena. S obzirom na bogatstvo nalazišta stećaka na našem području ovo je odlična osnova za nastavak istraživanja, mapiranja i zaštite cjelokupnog kulturno povijesnog nasljeđa.

Istraživanje i zaštita stećaka
Doktorica arheologije Edita Vučić još 2012. godine započela je rad na doktorskoj disertaciji pod naslovom „Kasnosrednjovjekovne nekropole stećaka zapadne Hercegovine“. Upravo je ovaj rad bio vodilja timu u Posušju kada su mapirali nekropole stećaka. Istraživanje stećaka dr. Vučić trajalo je tri godine, a njime je obuhvatila terenski pregled nekropola stećaka na području naše županije.

Popisano je u cijeloj ŽZH 2100 nekropola, a novija istraživanja sugeriraju da na ovim područjima ima i do 100 000 stećaka. Dr. Vučić naglasila je kako je već vrijeme da se na lokalnoj razini krene raditi na očuvanju stećaka. Upravo to razlog je već planirane aktivnosti koju će provoditi Općina Posušje i Franjevački muzej „U kući oca mojega“ s dr. Vučić, a s ciljem stvaranja potpune baze svih arheoloških nalazišta na području Posušja značajnih za našu kulturu i povijest. Uz mentorstvo dr. Vučić aktivnosti mapiranja i evidentiranja nalazišta trajati će godinu dana i iziskivat će terenski rad, ali konačno će Posušje imati na jednom mjestu potpunu evidenciju svog kulturno povijesnog blaga.

Prema riječima Ivanke Arapović Galić iz ureda za društvene djelatnosti i opću upravu općine Posušje, općina već nekoliko godina radi na ovom pitanju. Tako je po njezinim riječima zalaganjem općine Posušje Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u travnju ove godine donijelo odluku o proglašenju nekropole stećaka na Ričini nacionalnim spomenikom.

„Općina Posušje vodi brigu o zaštiti stećaka u skladu sa svojim mogućnostima. Moramo isto tako istaknuti da je Općina je u posljednje dvije godine nositelj dvaju projekata istraživanja ovog kulturnog i povijesnog nasljeđa. Tako je urađen projekat „Zaštitno istraživanje, konzervacija i restauracija lokaliteta Ričina, Posušje“, a u završnoj fazi nalazi se projekt “Izrada elaborata o zaštiti i korištenju graditeljske baštine na Ričini“, kazala je Arapović Galić i dodala da je općina ovom djelu kulturnog nasljeđa daje na značaju i time što je stećke integrirala u festival klapske pisme. „Jedna od nagrada na festivalu nosi naziv Posuški stećak i oblikovana je kao stećak, tako da na i taj način općina promovira ovaj dio kulturnog nasljeđa kao svoj“, zaključila je Arapović Galić.

Posušje.net

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading