Select Page

UGP: Obveza poreza na tvrtku nije dobro propisana i valja ju mijenjati

UGP: Obveza poreza na tvrtku nije dobro propisana i valja ju mijenjati

U srijedu, 19. listopada 2016. godine, održana je 8. sjednica Upravnog odbora (UO) Udruge gospodarstvenika Posušje (UGP). Sjednicom je predsjedao predsjednik UO Ivan Šarić, a na sjednici je bilo 7 od 9 članova.

Nakon usvajanja Dnevnog reda, Zapisnika sa 7. sjednice te informacije o najznačajnijim događanjima od prošle sjednice, razgovaralo se o svim točkama Dnevnog reda između kojih valja istaknuti pitanje plaćanja poreza na tvrtku i program poslovno-turističkog putovanja u Istru, ovaj vikend.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se temeljem Odluka Općinskog vijeća iz 2008. godine. Po tim odlukama, obveznici poreza na tvrtku su sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane i koje obavljaju djelatnost.

Sve pravne osobe bez obzira na njihovu klasifikaciju po veličini (mikro, male, srednje, velike), vrstu djelatnosti (proizvodnja, trgovina, graditeljstvo, poljoprivreda, financijske i ostale usluge, itd.) i mjesto sjedišta (urbano ili izvan urbanog područja) plaćaju isti iznos od 800 maraka, a fizičke osobe (obrtnici) iznos od 300 maraka.

Ovakav način plaćanja poreza na tvrtku nije dobar, zaključak je članova UO UGP-a. To je još jedan od mnogih neporeznih nameta za poslodavce i kao takav umanjuje konkurentnost naših gospodarstvenika i obrtnika i on bi se, u budućnosti, morao smanjivati, a u konačnici i ukinuti.

Dok do toga ne dođe, obveza poreza na tvrtku bi se morala drugačije propisati, a na visinu obveze bi, svakako, moralo imati i utjecaja mjesto sjedišta poreznog obveznika, vrsta poslovne djelatnosti kao i broj poslovnica poreznog obveznika.

Porez na tvrtku je prihod općinskog proračuna i on je u stvari neporezni prihod i vodi se pod stavkom Općinska komunalna naknada za istaknutu tvrtku i za 2016. godinu u proračunu je planiran prihod od 316.000 maraka, što je, s obzirom na broj aktivnih pravnih i fizičkih osoba u Posušju, ne realno visoko planiran iznos i teško će se ostvariti.

Upravni odbor usvojio je Program poslovno-turističkog putovanja u Istru, za koji se prijavilo 26 članova UGP-a. Ovo putovanje, koje je planirano, od 21. do 23. ovog mjeseca, bit će, nakon puta u Svetu zemlju, Italiju, Zagreb i Mariju Bistricu te Baranju i Vukovar prošle godine, peto zajedničko putovanje članova UGP-a.

OGLASI

Loading