Select Page

Poziv malim i srednjim poduzećima u BiH: Aplicirajte za besplatnu savjetodavnu podršku

Poziv malim i srednjim poduzećima u BiH: Aplicirajte za besplatnu savjetodavnu podršku

Svjetska banka (WBG), u suradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i suradnju (Sida) i uz implementaciju konzultantske kuće Deloitte, financira projekt Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju.

U okviru projekta Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju u Bosni i Hercegovini, poduzećima se nudi besplatno i prilagođeno poslovno savjetovanje za poticanje uspješnog poslovanja poduzeća, te stvaranja novih radnih mjesta. Ispunjavanjem prijavnog obrasca za sudjelovanje na projektu Savjetodavne podrške poslovnom upravljanju, dobivate priliku da vaše poduzeće bude odabrano za intenzivnu stručnu podršku u kreiranju prilagođenih strategija za rast i razvoj poslovanja.

Važno je naglasiti da su mala i srednja poduzeća jedan od najvažnijih faktora sveobuhvatnog gospodarskog rasta, koja u Bosni i Hercegovini generiraju preko 60% ukupne zaposlenosti i preko 60% BDP-a. S ciljem poticanja rasta i razvoja poslovnih subjekata projekt će omogućiti podršku priznatih Deloitte eksperata u kreiranju ciljanih rješenja za stvarne izazove sa kojima se susreću mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini.

Sudjelovanje na projektu osigurava besplatnu poslovnu podršku lokalnih i regionalnih Deloitte eksperata, te uključuje podršku u sljedećim oblastima poslovanja:

• analiza ključnih poslovnih funkcija (razvoj proizvoda, proizvodnje, prodaje i marketinga, upravljanja ljudskim resursima i dr.) i identifikacija prilika za unapređenje poslovnih procesa,
• identificiranje jedinstvenih mjera za unapređenje poslovanja,
• pružanje podrške prilikom implementacije identificiranih mjera, kao i podršku za strateško upravljanje, planiranje, financije i računovodstvo, zaštite okoliša, te drugih oblasti.

Podrška projekta je usmjerena prema poduzećima koja zadovoljavaju ispod navedene kriterije:

• imaju sjedište u široj regiji gradova Sarajeva, Banja Luke ili Mostara,
• imaju najmanje 10, a najviše 100 zaposlenika,
• da su u 100% privatnom vlasništvu,
• da su financijski odgovorni u smislu uredne uplate poreza, doprinosa i drugih obaveza,
• da imaju stabilno i uspješno poslovanje, financije i reputaciju, i
• da posluju najmanje 3 godine.

Ovaj poziv nije pogodan za sljedeća poduzeća koja su:

• registrirana kao samostalna djelatnost ili obrti,
• poduzeća u državnom/javnom vlasništvu,
• financijske institucije,
• registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti: lutrije i igre na sreću, proizvodnja i trgovina oružjem, proizvodnje duhana i duhanskih proizvoda,
• na listi isključenja IFC-a (International Finance Corporation),
• trenutno primaju sličnu podršku drugih donatora.

Očekivano trajanje projekta je 9 mjeseci, za vrijeme kojeg se očekuje aktivna suradnja izabranih poduzeća radi uspješnog ispunjenja ciljeva podrške.

Kako se zainteresirana poduzeća mogu prijaviti?

Ukoliko ste zainteresirani za navedenu besplatnu konzultantsku podršku i zadovoljavate gore navedene kriterije ili su vam potrebne dodatne informacije:
• kontaktirajte putem e-maila CEBAPrijava@deloitte.com kako biste izrazili svoj interes, te dobili prijavni obrazac za popunjavanje i upute za prijavu, ili
• posjetite web stranicu www.deloitte.com/ba kako biste preuzeli prijavni obrazac, te isti popunili i dostavili prema definiranim uputama.

Kontakt telefon je +387 (0) 33 277 560.

Rok za prijavu je 31. siječanj 2019. godine.

Ovisno o broju primljenih prijava kao i financijskih ograničenja projekta, poduzeća će biti rangirana u skladu sa projektnim ciljevima i dobiti obavijest.

Izvor: www.deloitte.com/ba

OGLASI

Loading