Select Page

UPIS UČENIKA U SSŠ POSUŠJE

UPIS UČENIKA U SSŠ POSUŠJE

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA POSUŠJE
Broj: 434/20
Datum: 19. 6. 2020. god.

Na temelju Odluke o upisu učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini, broj: 07-02-38-3-84-1/20 od 18. lipnja 2020. Godine, koju je donijela ministarica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA POSUŠJE u Posušju r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za upis učenika u prve (I) razrede
Srednje strukovne škole u školskoj 2020./2021.
kako slijedi:
1. ekonomist, 4 god.,( 60 učenika )
2. računalni tehničar u strojarstvu, 4 god., ( 30 učenika )
3. elektrotehničar, 4 god., (30 učenika
4. medicinska sestra/tehničar, 4 god., (30 učenika)
5. CNC operater, 3 god., ( 30 učenika )
6. konobar/kuhar, 3 god., (15+15 učenika )

I. LJETNI UPISNI ROK
– Prijave za upis učenika primat će se 23. i 24. lipnja 2020. godine u vremenu od 8.00-14.00 sati.
– Objava rezultata (rang lista) najkasnije 29. lipnja 2020. godine do 8.00 sati

II . JESENSKI UPISNI ROK
– objava nepopunjenih mjesta najkasnije do 17. kolovoza 2020. godine;
– prijava učenika za nepopunjena mjesta 25. kolovoza 2020. godine od 8 – 12 sati;
– objava rezultata primljenih učenika najkasnije 26. kolovoza 2020. do 12 sati;

U Srednju strukovnu školu u četverogodišnjem trajanju mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 42 boda.
Djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta preko 70% mogu se izravno upisati u određeno zanimanje uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova za to zanimanje.
Na natječaj za upis – učenik prilaže:
1. prijavu na natječaj (koja se dobije u tajništvu Škole);
2. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list ( da ima matični broj)
3. svjedodžbu o završenom, sedmom (VII) , osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne škole;
4. rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju);
5. mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike s zdravstvenim teškoćama – invalide učenike);
6. potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%);
7. priznanja po osnovi natjecanja.

Izbor učenika vršit će se po osnovu sljedećih kriterija:
a) EKONOMIST

Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i
Relevantni predmeti:
1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. matematika
4. povijest
5. zemljopis

b) RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU
Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i
Relevantni predmeti:
1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. matematika
4. fizika
5. tehnička kultura

c) ELEKTROTEHNIČAR
Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i
Relevantni predmeti:
1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. matematika
4. fizika
5. tehnička kultura

d) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Opći uspjeh u VIII. I IX. razredu osnovne škole i
Relevantni predmeti:
1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. biologija
4. kemija
5. fizika

e) CNC OPERATER
Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i
Relevantni predmeti:
1. hrvatski jezik
2. matematika
3. fizika
4. tehnička kultura

f) KONOBAR/KUHAR
Opći uspjeh u VIII. i IX. razredu osnovne škole i
Relevantni predmeti:
1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. povijest
4. kemija

Navedeni se predmeti boduju pri izboru učenika, a podvučeni su predmeti presudni ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.
Posebni uvjeti:
Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole upisuje se izravno.
Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na gore navedenim natjecanjima iz znanja i vještina i relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:
– za 5 bodova – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju zauzeo od 1. do 5. mjesta, odnosno sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja,
– za 3 boda – ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje, ( bez obzira na postignuto mjesto).

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju rješenja nadležnog općinskog/gradskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju, te mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.
Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.
Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, a u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju, učenika u odgovarajuću školu raspoređuje općinski odjel za društvene djelatnosti.
Učenici koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, odnosno jedan od ta dva razreda, upisuju se temeljem svjedodžbi i rješenja o nostrifikaciji, koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.
Učenici strani državljani mogu se upisati u Srednju strukovnu školu Posušje uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa , uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.
Napomena: Ponavljači se izravno (bez bodovanja) primaju samo u prvom upisnom krugu. (u istom rangu).
– U prvi razred se upisuju učenici koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.

Ravnatelj:
Mario Knezović, prof.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading