Select Page

Usvojena strategija komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja u EU

Usvojena strategija komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja u EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Direkcije za europske integracije, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva, koja predstavlja okvir za provođenje zajedničkih komunikacijskih aktivnosti institucija BiH, u suradnji sa ostalim partnerima.

Primjena Strategije komuniciranja o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji započinje stjecanjem kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine, a novi strateški pristup važit će do članstva BiH u EU.

Novim strateškim pristupom želi se osigurati bolje razumijevanje procesa europskih integracija, unaprijediti znanje javnosti i razumijevanje implikacija pristupanja na svakodnevni život građana i društvo u cjelini.

Cilj je različitim javnostima u BiH omogućiti aktivno sudjelovanje u procesu europskih integracija (uključujući dijalog i kritičku raspravu sa civilnim društvom, poslovnom i akademskom zajednicom), priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vecernji.ba

OGLASI

Loading