Select Page

Vlada FBiH podijelila 200 milijuna KM županijama, evo koliko su pojedinačno dobili

Vlada FBiH podijelila 200 milijuna KM županijama, evo koliko su pojedinačno dobili

Federalna vlada je na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti”.

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija – “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva RFI aranžmana s MMF-om” u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima županija u sanaciji posljedica nastalih usljied proglašene pandemije COVID-19.

Na osnovu kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sredstva RFI aranžmana sa MMF-om” utvrđena je raspodjela županijama s ponderom 1, osim za Posavsku i Bosansko podrinjski kanton koji imaju ponder 2.

Unsko-sanskom kantonu s 273.261 stanovnika, što iznosi 11,95 posto, pripast će 23 milijuna i 903.000 KM, Posavskoj županiji s 43.453 ili 3,8 posto (ponder 2) 7 milijuna i 601.971 KM, Tuzlanskoj s 445.028 stanovnika ili 19,46 posto 38 milijuna i 928.152 KM, Bosansko-podrinjskoj s 23.734 stanovnika ili 2,08 posto (ponder 2) 4 milijuna i 152.192 KM, Srednjobosanskoj (254.686 stanovnika 11,14) 22 milijuna i 278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskoj koji ima 222.007 stanovnika ili 9,71 posto 19 milijuna i 419.727 KM, Zapadnohercegovačkoj županiji sa 94.898 stanovnika što iznosi 4,15 posto 8 milijuna i 301.059 KM, Kantonu Sarajevo sa 413.593, što je 18,09 posto 36 milijuna i 178.423 KM i HBŽ sa 84.127 stanovnika 3,68 posto 7 milijuna i 358.882 KM.
 

Korisnici ovih sredstava su zaduženi da izvještaj o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Općinama i gradovima 30.000.000 KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finanxija s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima — županije i općine” gradovi i općine u iznosu od 30.000.000 KM, na ime dodjele financijske pomoći proračunima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa.

Sredstva su dodijeljena po dva osnova i to kao financijska pomoć proračunima 80 gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, za šta je namijenjeno 10.000.000 KM i za sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa po javnom pozivu u iznosu od 20.000.000 KM.

abcportal.info

OGLASI

Loading