Select Page

Vlada ŽZH promijenila Zakon o namještenicima u tijelima državne službe

Vlada ŽZH promijenila Zakon o namještenicima u tijelima državne službe
Vlada ŽZH je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj te ga uputila u redovitu proceduru Skupštine ŽZH.

U utorak 18. veljače 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 42. sjednica Vlade ŽZH.

Osim navedenih izmjena Zakona, Vlada je donijela i iduće odluke:

  • Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG
  • Odluku o prijenosu sredstava “Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;
  • Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 1382/1 k. o. Dobrkovići, Široki Brijeg;
  • Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 93/1 k. o. Radišići Gornji, Ljubuški;
  • Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući prijenosi za udruge branitelja“ utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke;
  • Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke;
  • Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Županijskog pravobraniteljstva te
  • Odluku o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2020. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje ŽZH u sastavu: Frano Rupčić, Zoran Tica, Dinko Grbešić, Ivan Pinjuh i Ivan Soldo, kao i Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje ŽZH u sastavu: Frano Rupčić, Dinko Grbešić, Ivan Pinjuh, Andrija Grizelj i Ivan Soldo.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading