Select Page

Vlada ŽZH usvojila prijedlog Proračuna u iznosu većem od 133 milijuna KM

Vlada ŽZH usvojila prijedlog Proračuna u iznosu većem od 133 milijuna KM
U petak 30. prosinca 2022. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 145. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, koje je uputila Skupštini Županije Zapadnohercegovačke po hitnom postupku.

Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu planiran je u iznosu od 133.233.994.00 KM, što je u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu uvećanje za 13.056.754,00 KM.

Osim toga Vlada je utvrdila niz drugih odluka:

  • Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine, te ga uputila u daljnju proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke;
  • Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu;
  • Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu.
  • Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Ljubuški za 2023. godinu, koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.
  • Temeljem Ugovora, Zavod za zdravstveno osiguranje će sufinancirati troškove mjera zdravstvene zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijske djelatnosti koje provode stručni djelatnici u navedenoj Ustanovi u godišnjem iznosu od 50.000,00 KM, koji će se isplatiti u 12 obročnih rata;
  • Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora s Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju ”Marija – Naša nada” za 2023. godinu. Zavod se temeljem Ugovora obvezuje da će socijalnoj Ustanovi na ime obavljanja pojedinih mjera zdravstvene zaštite iz domene zdravstveno-rehabilitacijske djelatnosti za osiguranike s područja Županije Zapadnohercegovačke isplaćivati sredstva za pružene usluge u mjesečnom iznosu od 6.000,00 KM.

Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke, ponedjeljak 2. siječnja 2023. godine proglašen je neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

OGLASI

Loading